Empresa

El nostre mar com a motor de progrés i desenvolupament

Miquel Guarner
Miquel Guarner
Els Països Catalans tenen un litoral d’uns 2250 kms. en les immediacions dels quals vivim mes del 90 % dels seus habitants.

No obstant això, ni la població, ni les Administracions, en general tenim prou consciència de la importància del mar com a motor econòmic i de progrés, que engloba des de la pesca extractiva i l’aqüicultura, la logística portuària, com a principal via d’entrada i sortida de mercaderies, amb tots els seus agents, com transitaris, agents de duanes, estibadors i la indústria de manteniment naval, i totes les activitats nàutico esportives i turístiques, on inclouríem la construcció, venda i lloguers d’embarcacions d’esbarjo, així com els seus serveis associats, com port esportius, manteniments, accessoris, i tot el relacionat amb les activitats de turisme nàutic, on com coneixen molt bé a Les Illes, la despesa mitjana del turista nàutic és superior en mes d’un 50% a la turista mig.

Per extrapolació, s’estima que en conjunt el sector nàutico-marítim genera un 2% del PIB de la nostra economia, estimant-se un PIBpm 2013 de 7,000 en milions d’euros.

Si tenim en consideració les enormes expectatives de creixement  de totes les activitats esmentades –tret de la pesca extractiva-  i en particular de la logística portuària i del turisme nàutic, i si li afegim les enormes possibilitats que tenim al davant, per impulsar les energies renovables marines i la indústria extractiva submarina, entre d’altres activitats de futur, la conclusió evident és que en menys de dues dècades s’espera que l’actual 2% del PIB esdevingui d’un 4/5%.

Tret de les grans “Autoritats Portuàries”, la pràctica totalitat de les empreses i agents del sector son pimes o microempreses, on prop del 50% de les empreses tenen menys de 5 treballadors; no obstant això, i si som capaços de dissenyar una adequada  política marítima integrada, el nostre mar aconseguiria ser, a curt i a mig termini, un dels principals motors de progrés i desenvolupament del Països Catalans.


Miquel Guarner
Membre de la sectorial d'Empresa, Indústria i Serveis
Secretari General de l’Associació d’Indústries Nàutiques i de la Federación de Industrias Náutico-Marítimas