Societat digital

La importància de la gestió estratègica de les Tic dins de salut

Josué Sallent
Josué Sallent
Avui en dia ningú dubta del fet que la tecnologia i especialment les TIC estan presents en tots els àmbits de la nostra vida però la visió d’aquesta presència pot ser de veure –les com una commodity (és dir, un producte genèric, bàsic sense diferenciació entre les seves varietats) com un element estratègic i transformador.

Perquè les TIC són estratègiques i mereixen una visió holística i estratègica?

  • Perquè no ens podem imaginar la gestió d’un àmbit que representa el 40% del pressupost de la Generalitat (8500M€ l’any 2015) i que afecta a tots els ciutadans, sense disposar dels millors sistemes de gestió i informació
  • Perquè només la aplicació de tecnologia ens permetrà la universalització de serveis (tant des del punt de vista territorial, com abaratint costos de prestacions): el telediagnòstic, telecremats, teleictus.... o la monitorització remota dels malalts
  • Perquè en un entorn cada vegada més tecnificat els ciutadans no entenen no poder accedir a les seves dades o no disposar de serveis en mobilitat
  • Perquè no ens podem imaginar un sistema sanitari que no basi les seves polítiques en l’ús intensiu de les dades de que disposa (mantenint sempre l’anonimat dels pacients) per fer polítiques preventives per exemple
  • Perquè l’atenció sociosanitària (la integració dels àmbits de salut i d’atenció social) només és factible si hi ha una integració real de sistemes i una perfecta coordinació i comunicació entre els treballadors sanitaris i socials
  • Perquè la despesa tecnològica en l’àmbit sanitari és l’àmbit més important de la despesa TIC de la Generalitat i la seva capacitat de compra permet fer polítiques industrials que afavoreixin les empreses innovadors catalanes. Fixem-nos que el consell assessor d’empreses de la Fundació TIC Salut està constituït per més de 250, la major part PIMES
  • Perquè l’estratègia d’innovació de la UE, plasmada en l’estratègia RIS3, identifica la salut com un dels eixos prioritaris i per tant ha de permetre mobilitzar fons europeus cap a la innovació en aquest àmbit afavorint el desenvolupament de nous serveis cap als ciutadans tot afavorint el creixement de les empreses i centres de recerca i innovació catalanes.

Per tot això cal un lideratge estratègic des del cor del departament, que lideri i coordini les accions tecnològiques en tot el sistema sanitari. Per això cal fer el nou pla estratègic de TIC i salut evidentment alineat amb l’estratègia departamental i establir i potenciar els mecanismes de col·laboració entre la indústria tic i el sector sanitari i la coordinació interdepartamental.

Aquesta coordinació ja té un organisme amb aquesta tasca: la Fundació TIC Salut. Aquesta fundació que inclou als principals actors tant de govern com del sector sanitari cal que s’alineï amb aquesta visió esdevenir el catalitzador de la col·laboració publico-privada entre el món de la recerca, l’empresa i els prestadors dels serveis sanitaris, promovent la innovació i sent l’eina del sistema com a facilitador de l’obtenció de fons europeus per a la innovació.
És doncs una peça clau en el rellançament d’aquest àmbit i per tant de garantir la bona qualitat de la salut.

Finalment, des del punt de vista polític, Esquerra ja va demostrar amb escreix la seva capacitat per liderar l’àmbit TIC de la Generalitat, ara el desafiament és liderar l’àmbit de TIC i salut i respondre adequadament als reptes que tenim sobre la taula.


Josué Sallent
President de la sectorial de Societat de la Informació
Esquerra Republicana