Empresa

Fer costat a la PIME

Joaquim Perramon
Joaquim Perramon

Cada cert temps en aquest país algú intenta crear alguna mena de conglomerat empresarial que lideri l'economia catalana. Catalunya, diuen, necessita una gran empresa de capital català que lideri la marxa de l'economia. I cada cert temps assistim al fracàs d'aquest projecte i a la frustració col·lectiva.
 

El problema de tenir una estructura empresarial composta de PIMEs és establir una orientació econòmica que aprofiti totes les forces i en particular les forces de l'Administració, Observis sinó l'economia espanyola orientada a afavorir les grans empreses de sectors regulats que no solament gaudeixen del suport de l'Estat sinó que es confonen amb el propi Estat. En els consells d'administració hi trobem advocats de l'Estat, diplomàtics, polítics...
 

Catalunya no ha tingut capacitat per a crear grans conglomerats de capital català que li marquin la pauta a l'administració de torn. Potser la solució nostra és canviar la manera de fer. Catalunya té una gran tradició i capacitat d'associacionisme que pot aprofitar-se amb una manera de fer ser més participativa i, en definitiva , més democràtica.
 

A la vegada les associacions patronals de PIME han de tenir poder real i efectiu sobre la Generalitat i els ajuntaments i no solament en els aspectes amb una relació directa tals com promoció econòmica sinó en urbanisme, ensenyament, en tot. L'associacionisme de PIMEs a Catalunya ha de tenir molt més valor econòmic i social.
 

 

Joaquim Perramon
Membre de la sectorial d'Empresa, Indústria i Serveis
Esquerra Republicana