Treball Autònoms i Economia Social

Salari Mínim a Catalunya

Antoni Garcia Estevan
Antoni Garcia Estevan
El salari mínim interprofessional per a tot l’estat espanyol està establert pel 2016 en 655,20 euros al mes, per 14 pagues, molt per sota de les recomanacions de la Carta Social Europea (CSE). Des d’ERC apostem per l’acompliment de la CSE, que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del INE difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea.

La reivindicació del salari mínim a Catalunya no és nova. El col·lectiu “Anem a mil” (https://anemamil.wordpress.com) és una iniciativa ciutadana que reivindica un salari digne que no estigui per sota dels 1.000 euros. A Esquerra Republicana defensem un treball digne i de qualitat, i per tant, la seva retribució també ha de ser digna. A Catalunya, amb uns salaris i cost de vida superiors a la mitjana estatal , a les persones a les que se’ls aplica el SMI estatal encara queden més en precari per ser major la bretxa salarial. I també suposaria una millora en la protecció social perquè les prestacions que pivoten sobre aquest import veurien un increment proporcionat al nivell de despeses al que ha de fer front una unitat familiar.

Un recent estudi de la Fundació Bosch i Gimpera, de la Universitat de Barcelona, sobre el impacte de l’adopció d’un salari mínim en l’Àrea Metropolitana de Barcelona conclou que no hi ha evidències d’un impacte negatiu destacable sobre l’ocupació, i planteja una sèrie de consideracions a tenir en compte per afavorir els col·lectius més desfavorits.

El salari mínim català és un tema que cal abordar entre els actors socials per la seva repercussió també en  la negociació col·lectiva.


Antoni Garcia Estevan
President d ela comissió sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social
Esquerra Republicana