Societat digital

El paper dels ajuntaments en el desplegament de la fibra òptica

Josué Sallent
Josué Sallent
Avui en dia ningú dubta de la necessitat de disposar de serveis de banda ampla tant pels ciutadans com per les empreses. Malgrat que la majoria dels ciutadans i empreses a disposen d'aquest serveis en règim de competència real, quan posem la lupa i mirem la situació arreu del territori ens trobem que en la major part del territori, aquests serveis no estan desplegats o que només Telefónica ofereix el servei, en una situació de monopoli

Molts municipis s'han trobat amb el problema que no formen part dels plans de desplegaments dels operadors (Telefónica que és que és l'operador que té previst fer més desplegament preveu arribar al 97% dels ciutadans l'any 2020, cosa que condemna a prop de 250.000 catalanes a no disposar de banda ampla) i alhora la regulació estatal no els permet fer una aposta clara i decidida per intervenir en el mercat.

Per la seva banda, la Generalitat va dimitir l'any 2011 de la seva responsabilitat per garantir l'arribada de la banda ampla arreu del territori atorgant la connectivitat corporativa a Telefónica perquè ajudes al desplegament d'altres operadors. Aquesta solució tal com era previsible no ha reeixit i ha condemnat a bona part del territori a ser ciutadans o empreses de segona.

Els darrers anys però han proliferat els operadors d'abast local i operadors de nínxol que estan cobrint una bona part dels forats que els grans operadors estant deixant i que alhora tenen un alt impacte econòmic en el territori. Aquí sorgeix la pregunta de Què poden fer doncs les administracions locals per ajudar a aquets petits operadors?  Que podem fer perquè el nostre municipi sigui amigable als operadors?

D'una manera molt resumida es presenten dues situacions:

Per atraure operadors
  • Posar-se d'acord diferents municipis veïns per agrupar-se i incentivar conjuntament la vinguda d'operadors (làmina si que importa)
  • Anar a parlar amb els operadors i convence'ls de les bondats del desplegament a la zona
  • Aprofitar totes les obres a la via pública per fer canalitzacions que facilitin el desplegament minimitzant l'impacte entre els ciutadans
  • Tenir regulat l'ús dels espais municipals i de les canalitzacions, per quan els operadors les necessitin.
  • Incentivar als empresaris locals perquè inverteixin en l'àmbit de les telecomunicacions, especialment a les companyies elèctriques locals

Per facilitar a operadors que ja volen invertir
  • Aprofitar totes les obres a la via pública per fer canalitzacions que facilitin el desplegament minimitzant l'impacte entre els ciutadans
  • Tener regulat l'ús dels espais municipals i de les canalitzacions, per quan els operadors les necessitin

Així doncs, els ajuntaments i consells comarcals poden jugar un paper important per pal·liar, encara que sigui parcialment, les deficiències del mercat.


Josué Sallent
President de la comissió sectorial de Societat de la Informació
Esquerra Republicana