Agricultura Ramaderia i Pesca

Carns of Barcelona

Carmel Mòdol
Carmel Mòdol
Al cant X de l’Odissea la fetillera Circe transforma els homes d’Ulisses en porcs. Com veiem, és de ben antic que els porcs formen part de la nostra tradició cultural, literària i, alhora, gastronòmica.

No trobo desencertat en absolut que s’aprofitin tots els esquers i plataformes possibles per significar-nos com a poble. I en aquest procés Barcelona, la nostra capital, ha de lluir i seduir. Les declaracions en positiu hi ajuden per singulars que puguin semblar.

S’ha d’anar amb compte però si la piulada posa en qüestió gratuïtament l’activitat i la suor d’algun dels nostres sectors productius. Això ha succeït amb la pensada dels dilluns sense carn. Sense entrar en altres consideracions ètic-polítiques sobre les dietes practicades a la capital del país cal dir que amb la proposta s’ha fet reaccionar força gent i no massa favorablement. Independentment de les legitimes preferències alimentàries que cadascú pugui tenir, des del govern i des de la capital s’ha de maldar per potenciar el futur d’un sector que, alhora que és un agent econòmic rellevant, assegura la suficiència alimentaria del nou país. En terminologia d’estructures d’estat, el sector agro-ramader n’és una.

De cara al futur s’imposa actuar coordinadament i amb criteri. Això és el que es mereixen els ciutadans, tots, de la nostra acció política.


Carmel Mòdol
Comissió sectorial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Esquerra Republicana