Empresa

Els abusos funeraris a Catalunya

Xavier Flores
Xavier Flores

A Catalunya estem patint des de fa anys una “liberalització irreal” dels serveis funeraris. Molts municipis estan actuant d’una manera il·legal i irresponsable. L ‘any 2010 la Llei 2/1997 de serveis funeraris de Catalunya, es va adequar eliminant condicions absurdes, requisits, barreres i traves  en la prestació d’aquesta mena serveis. Donava sis mesos per què totes les ordenances municipals es modifiquessin segons els nous preceptes d’aquesta normativa, però ara com ara això encara no ha passat.

Aquest fet provoca que estiguem pagant un sobrecost enorme, a causa essencialment de la falta de competència entre les grans empreses del sector. L’any 2013 l’OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) va fer un estudi del cost dels sepelis a 31 ciutats de l’Estat espanyol, entre elles Barcelona. El cost mitjà era de 3.545 euros. L’estudi assenyalava una gran diferència de preus entre localitats i la capital catalana destacava com la ciutat més cara amb una mitjana de 6.441 euros.

Hauria de ser una obligació a l’hora de constituir un nou estat buscar noves fórmules per facilitar l’entrada de nous operadors en el sector funerari. Així els ciutadans veurien reconegut el seu dret,  a triar lliurement l’operador tal com marca la legislació vigent. Al mateix temps, provocaria efectes positius en la competència incidint en el cost del servei que, de ben segur, s’ajustaria mes en funció del cost real.


Xavier Flores i Rigabert,
Comissió sectorial d'Empresa, Indústria i Serveis
Esquerra Republicana