Empresa

La Responsabilitat Social Empresarial

Pere Sadurní
Pere Sadurní
La responsabilitat social empresarial (RSE), també anomenada consciència corporativa o responsible business tal com diuen algunes institucions americanes, és una forma cada vegada més important, d’autoregulació de les pròpies empreses per la qual cosa es comprometen a visualitzar les seves activitats d’acord amb la llei i els estàndards ètics tant nacionals com internacionals. Però més enllà d’alguns models i estàndards, algunes empreses implementen la seva pròpia RSE focalitzada en els  seus propis interessos amb la intenció amb aquesta política social, de reduir els riscos legals i dels inversors però amb l’objectiu d’incrementar els beneficis a llarg termini com una activitat de negoci enlloc d'emmascara-ho com han fet molts bancs, l’evasió d’impostos d’Ikea o l’escàndol Volkswagen en serien alguns clars exemples d’aquesta doble moral.

Per altra part hi ha una sèrie d’estudis economètrics que comparen la relació entre l’acompliment social i el financer, ho sigui quin és el benefici econòmic de l’empresa amb la component social, i es va constatar que pràcticament no hi ha benefici financer en el cas d’una empresa amb RSE o sense.

Però el que s’ha demostrat, tingui benefici econòmic o no, que l’impacte social, ecològic, etc. d’una empresa amb el seu entorn és important i no només pels propis treballadors, sinó també pel territori i a la curta amb la societat, si més no perquè la ràtio d’empreses amb millor RSE es troben als països socialment més avançats com són els nòrdics. Per tant això és una qüestió que s’ha de tenir en compte en la reconstrucció del nou país a que aspirem la majoria dels que hi vivim.


Pere Sadurní Picola
Secretari de la sectorial d'Empresa, Indústria i Serveis
Esquerra Republicana