Comerç Turisme i Consum

Sense comerç urbà no hi ha ciutat

Isaac Albert
Isaac Albert
En un moment de canvis i oportunitats, hem de tenir més en compte que mai un sector cabdal per Catalunya com és el comerç. Avui, a Catalunya, tenim més de cent mil comerços i més de vuitanta mil empreses que ocupen al voltant de tres-cents mil treballadors. Un volum de negoci de més de quaranta mil milions d’euros, més del 12 per cent de la nostra economia. És el principal sector d’ocupació i a la vegada presenta una millor resistència en el manteniment de llocs de treball en un context de crisi.                             

És un sector que genera ocupació, facilita la integració, fomenta la cohesió social, promou i protegeix els productes de proximitat i fa de termòmetre de la societat. No només això, un comerç urbà arrelat a la trama urbana, dinàmic, amb una pluralitat d’oferta competitiva, és una peça essencial per a la cohesió social, la coherència urbanística i  la identitat de la ciutat.

Per això quan es parla de dur la política local cap a la recerca d’una prosperitat més inclusiva, lluny de la competitivitat i creixement com a únic objectiu, el comerç n’és un actor indispensable. Parlem de centrar els esforços en "créixer des de dins” la ciutat, identificant les empreses clau i amplificant el seu efecte sobre l'economia local en lloc de tractar d'imitar o competir amb estratègies econòmiques que no ens porten enlloc.

Perquè sigui així, el sector necessita saber quines són les regles del joc. Necessitem una regulació en la qual tothom sàpiga quin és el seu marge de maniobra,  on cada ajuntament pugui informar i assessorar a les empreses que s’han establert en el seu municipi i on, sobretot, tots els consistoris puguin definir el  model comercial, o sigui el model de ciutat, d’acord amb les seves necessitats i la seva realitat.

Per entendre’ns, sense comerç urbà no hi ha ciutats i sense ciutats no hi ha país. Per la seva transversalitat, pes en l’economia i element de cohesió, el comerç urbà és cabdal en el desenvolupament social, econòmic i cultural de les nostres ciutat i del nostre país.


Isaac Albert i Agut
Diputat de Comerç a la Diputació de Barcelona
Esquerra Republicana