Fòrum Sindical

Sí a una República on dones i homes tinguin les mateixes oportunitats laborals i es reparteixin les responsabilitats

Núria Cornet
Núria Cornet

No a un estat amb un alt índex de precarietat laboral femenina

L
es dones suporten el grau més gran de temporalitat, la rotació més gran en les ocupacions i la gairebé la totalitat de la contractació a temps parcial, majoritàriament en el treball domèstic i de cura de les persones.

Un estat on les dones tenen menors nivells salarials que els homes perquè s'integren en sectors i professions menys valorades i perquè no compten amb tants complements com els homes com l'antiguitat i altres que reforcen els salaris globals. Un estat on les dones tenen les pitjors carreres laborals, en temps i en base de cotització que les perjudiquen a l'hora de convertir-se en pensionistes.

SÍ a una República on dones i homes tinguin les mateixes oportunitats en tots els àmbits, on es reparteixi realment el treball domèstic i de cura a les persones i es comptabilitzi el percentatge que significa del PIB.

Una República on no hi hagi l'actual grau de temporalitat laboral femenina que discrimina la meitat de la població, que comptabilitzi el percentatge del PIB que significa el treball domèstic i de cura de les persones que realitzen sobretot dones i/o dones immigrades. Treball necessari per a la bona marxa d'una societat.

Aquesta és una de les recomanacions de la Quarta Conferència Mundial de la Dona celebrada a Beijing el 1995, conferència que va marcar un punt d'inflexió per l'agenda mundial d'igualtat de gènere. A la República s'haurà de comptabilitzar quin percentatge del Producte Interior Brut significa aquest treball que a hores d'ara es calcula en un 23.4% a casa nostra.

Sí a una República on no hi hagi discriminacions laborals per raons de sexe i on les dones puguin aspirar realment a llocs de decisió a la política i a l'àmbit laboral sense violències de cap tipus.


Núria Cornet
Fòrum Sindical
Esquerra Republicana
forumsindical@esquerra.cat

Vols saber-ne més? Visita la República que farem