Política Econòmica

Sí a una República emprenedora que faci costat als qui assumeixen el risc

Albert Castellanos
Albert Castellanos

No a un estat que desincentiva l’activitat econòmica amb una inversió pública insuficient i un règim d’autònoms injust

Després d’anunciar una “pluja de milions”, els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017 preveuen una inversió que suposen un mínim històric que representa el 0,7 per cent del PIB. S’han pressupostat 1.149,58 milions d’inversions a Catalunya, fet que suposa 30 milions menys que l’any passat. Una previsió d’inversió clarament insuficient que compromet infraestructures clau pel nostre desenvolupament econòmic com el mateix corredor mediterrani o la millora de les xarxes de rodalies ferroviàries.


Per altra banda, els 545.949 treballadors autònoms del país afronten un règim injust en la mesura que el nivell de cotització és independent del seu nivell de facturació, fet que també suposa una barrera d’entrada excessivament alta pels nous emprenedors que volen iniciar un nou projecte, i que sovint no només hi inverteixen el seu talent sinó bona part del seu patrimoni.

Sí a un estat emprenedor que garanteixi un accés equitatiu al crèdit i al finançament

Una de les principals condicions per assolir una República on la igualtat d’oportunitats sigui quelcom més que una declaració de principis és garantir accés al finançament a totes les empreses independentment de la seva dimensió. Assegurar que els costos de la morositat no recauen sempre sobre el més feble i vetllar per la reducció del terminis de pagament n’és una primera condició bàsica però molt important.

Un marc favorable el desenvolupament de fonts de finançament alternatiu al bancari, en la línia del que apunta la unió del mercat de capitals, n’és una segona.

I per últim, i no menys important, desenvolupar una banca pública de promoció que financi (o cofinanci) aquell tipus de projectes que per les seves característiques - risc o cicle de maduració - no troben suficients recursos al mercat privat però són claus pel desenvolupament del país.


Albert Castellanos
Sectorial de Política Econòmica i Financera
Esquerra Republicana
economia@esquerra.cat

Vols saber-ne més? Visita la República que farem