Fòrum Sindical

Sí a un nou model de relacions laborals basat en l’acord, el diàleg social i la negociació col·lectiva

Mingo Meseguer
Mingo Meseguer

No a un estat que imposa unilateralment reformes laborals que retallen els drets conquerits pels treballadors i les treballadores, i que esmerça energies en deslegitimar i debilitar el moviment sindical

Un estat que no li fa vergonya mantenir una cronificació de la taxa d’atur, impròpia d’un estat modern i desenvolupat, i que actualment al nostre país se situa propera al 15% i que afecta a més de 550.000 persones. Un estat que ha fet de la precarització i la desregulació del mercat del treball el seu marc de relacions laborals.


Una precarietat que atia l’increment de la pobresa laboral, que es defineix com les persones que tenen ocupació però que viuen en llars en els quals els seus ingressos estan per sota del 60 % de la mitjana de renda del conjunt de llars, xifra en la qual s'estableix aquest llindar de risc de pobresa. Informes del darrer any assenyalen que aquesta taxa a Catalunya està al voltant del 12%, afectant unes 390.000 persones, clarament superior a la que es dóna a la zona euro, que està sobre el 9,5%.

SÍ a una República que a través d’un gran acord social i econòmic entre els representants sindicals, empresarials i polítics faci del diàleg social, la mediació i la negociació col·lectiva l’eix central de les relacions laborals

Un nou marc laboral, els fonaments jurídics del qual seran la Constitució Catalana i el Codi Català de Treball, constitucionalitzant el dret a un treball digne, el de vaga i a la llibertat sindical. Així com també l’autonomia de la negociació col·lectiva, el dret a la igualtat en el treball (a igual salari, igual treball) i la prohibició de qualsevol tipus de discriminació.

El salari mínim s’establirà per llei, i com a mínim serà del 60% del salari mitjà, tal com preveu la Carta Social Europea (avui aquest seria de 1.100€ bruts). Així mateix, s’impulsarà la corresponsabilitat i cogestió dels treballadors a l’empresa, com la millor forma de gestionar-les i fer-les créixer.


Mingo Meseguer
Fòrum Sindical
Esquerra Republicana
forumsindical@esquerra.cat

Vols saber-ne més? Visita la República que farem