Treball Autònoms i Economia Social

Sí a una República que impulsi l'economia social per un model econòmic més responsable, sostenible i humà

Mingo Meseguer
Mingo Meseguer

No a un Estat que menysté a les empreses de l’economia social relegant-les respecte de les tradicionals capitalistes

Degut als interessos i privilegis comuns que l'Estat comparteix amb les grans empreses i el sector financer, el govern Zapatero va elaborar la llei 5/2011 sobre Economia Social, un articulat de bones intencions però sense fonaments pressupostaris sòlids ni concrets.


L’Economia Social representa a Catalunya un 1,60% del total de l’ocupació (a finals de 2016 prop de 46.000 persones sobre 3.159.000) i un percentatge aproximat del 3% sobre el PIB. Volem que a mitjà termini els valors d’aquests percentatges siguin de dos dígits, i per això diem:

Sí a una República que impulsi de forma preferent l’economia social

L'Economia Social ha de ser el motor de transformació del model econòmic actual a un de més responsable, sostenible i basat en les persones, amb independència de la seva fórmula jurídica (cooperatives, societats laborals, tercer sector...).

En aquesta mateixa línia, i per consolidar aquesta transformació, també haurà de promoure la cultura d'empresa social entre tot el conjunt del teixit empresarial, incentivant comportaments socialment responsables i no exclusivament d'obtenció de beneficis empresarials. Per això serà necessari la incorporació de criteris socials a les empreses, públiques i privades, així com a tots els organismes de l’Administració.

La transformació del model no es produirà únicament pel creixement de les entitats de l'economia social, sinó que també, i per completar la transformació del model econòmic, s'ha d'impulsar l'oferta i la demanda responsable com l'única estratègia per avançar socialment cap a un model econòmic sostenible i viable a llarg termini, que maximitzi el benestar del conjunt de la ciutadania. I una demanda que també ha de ser racional, conscienciada i coneixedora de l’impacte de les seves decisions de compra.


Mingo Meseguer

Sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social
Esquerra Republicana
treball@esquerra.cat

Vols saber-ne més? Visita la República que farem