Universitats i Recerca

Sí a un sistema universitari capdavanter, excel·lent i amb igualtat d’oportunitats

Gemma Espigares
Gemma Espigares

No a un sistema infradotat econòmicament i sostingut per l’esforç dels treballadors precaritzats

El nivell d’inversió pública ha caigut els darrers anys al sistema universitari, com també ho ha fet en molts d’altres àmbits necessaris. El sistema ha sobreviscut gràcies a l’esforç dels professionals que hi treballen i a les famílies de l’estudiantat. Cal canviar de mentalitat, i pensar en els costos del sistema universitari com una inversió i no com una despesa, assolint nivells dels països europeus capdavanters.  No podem mantenir el nivell de precarietat en la contractació del PDI i del PAS dels últims anys, amb unes taxes de reposició asfixiants que impedeixen mantenir els nivells d’excel·lència de les nostres universitats. I tampoc podem seguir sostenint un sistema català que rep menys del 10% de les beques, tot i suposar el 15% de l’estudiantat del conjunt de l’Estat.

Sí a una República amb un sistema universitari capdavanter, orientat a l’excel·lència, amb igualtat d’oportunitats i reconeixement internacional

El sistema universitari català ha d’estar orientat a l’excel·lència, tant en la docència com en la recerca. Ha d’oferir estudis d’alta qualitat i valorar la tasca docent. Volem una república on hi hagi una igualtat d’oportunitat real, també en l’àmbit universitari, tant pel que fa a l’accés de totes les persones com també dels i les professionals. Amb un sistema de preus i taxes que no discrimini i que tendeixi a la gratuïtat, i que estigui acompanyat d’un sistema de beques de mobilitat, allotjament i ajuts a l’estudi. Aquest sistema ha d’estar molt més connectat als centres d’ensenyament superior i també a la formació al llarg de la vida. Proposem una inversió pública de l’ordre de 1,5-2% del PIB i amb un finançament addicional vinculat a un contracte programa.


Gemma Espigares
Sectorial d'Universitats, Recerca i Innovació
Esquerra Republicana
universitatsrecerca@esquerra.cat

Vols saber-ne més? Visita la República que farem