Treball Autònoms i Economia Social

Sí a la República del treball digne

Antoni Garcia Estevan
Antoni Garcia Estevan

No a un model de relacions laborals estatal, centralista i uniformador

No a un model en el que gran part de la negociació col·lectiva es decideix a Madrid per grans empreses dels sectors productius, sense que la realitat econòmica i productiva de cada territori sigui un factor diferenciador i valorat en els convenis de treball.

No a un model de relacions laborals fet a cop de reformes laborals des de governs socialistes i populars que han retallat drets de les persones treballadores i ha permès polítiques laborals precaritzadores.

Sí a un model català de relacions laborals basat en la concertació entre els agents socials

Sí a un model català en el que la realitat econòmica i productiva del país sigui un factor essencial alhora de definir les regles del joc.

Sí a un model català amb un salari mínim del 60% del salari mitjà segons recomanació de la Carta Social Europea, i que a Catalunya estaria al voltant dels 1.000 euros (l’actual SMI a Espanya equivaldria al 45% del salari mitjà espanyol, i que per territoris, és més baix que el de Catalunya).


Antoni Garcia Estevan
Sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social
Esquerra Republicana
treball@esquerra.cat

Vols saber-ne més? Visita la República que farem