Comerç Turisme i Consum

Fem consum responsable, evitem els boicots

Albert Orts
Albert Orts

Arran del moment polític que està vivint aquests dies Catalunya, i dels moviments anunciats o realitzats per algunes empreses, en el sentit de moure la seva seu social fora del territori català, s’ha iniciat el debat sobre si el boicot contra aquestes empreses és pertinent o no.

El boicot, simplificant molt i en aquest context, el podem definir com un moviment coordinat de refús a una empresa o grup d’empreses per tal de mostrar l’enuig respecte a una decisió adoptada. Tradicionalment qualsevol boicot genera immediatament el refús i reprovació, tant a nivell polític com mediàtic, tal i com va ocórrer en el boicot al cava català per part d’alguns ciutadans espanyols en el 2006, potser el més famós en els darrers anys.

Ara bé, en l’art. 11-2-I) de la Llei del Codi de Consum de Catalunya figura, per primer cop en un text legal, una definició de consum responsable: consum moderat, informat, reflexiu i conscient de béns i serveis, tot tenint en compte els criteris de sostenibilitat cultural, ambiental, socioeconòmica i lingüística. Dit d’una altra manera, consumir responsablement és adquirir bens i serveis tenint en compte tot allò que té relació, de qualsevol mena, amb allò que comprem o fem servir. El consum de proximitat o de Km 0, l’adquisició de productes d’empreses d’inclusió social o bé de les respectuoses amb el medi ambient són exemples ben vius i actuals de com es tradueix aquest principi del consum responsable en una part important dels consumidors. Aquests tipus de consum generalment són incentivats a nivell polític i compten amb una absoluta aprovació a nivell mediàtic.

Tornant al moment actual, i centrant-nos en el cas de qualsevol empresa que decideix moure’s i sortir del territori català, si es coordina qualsevol acció del consumidors en contra seva estaríem davant un boicot i per tant, com ja s’ha dit anteriorment, estaríem davant una acció que provocaria refús i reprovació. El tret més característic d’aquest procés que estem vivint és que no es realitza “contra” ningú sinó que té com objectiu aconseguir sumar el màxim de persones.

Això vol dir que com a persones consumidores hem de quedar-nos sense fer res? No, ni molt menys. Ara més que mai hem de tenir al cap els principis del consum responsable i en el moment de prendre les decisions de compra d’un producte o de contractació d’un servei tenir-les molt presents; ara més que mai és fonamental cercar el màxim d’informació abans de prendre aquestes decisions, i ara més que mai és molt important fer arribar el missatge a l’empresariat que valorem el fet de tenir-los al nostre costat en aquest moment del procés. La millor arma, o potser l’única, que tenim les persones consumidores per enviar aquest missatge són els centenars de decisions de compra que prenem cada dia.


Albert Orts
Sectorial de Comerç, Turisme i Consum
Esquerra Republicana