Empresa

El trasllat de les seus socials d’empreses no té cap efecte sobre l’economia real

Antoni Morros
Antoni Morros

El passat 6 d’octubre d’enguany el govern espanyol va modificar la llei de societats amb un decret que permet canviar la seu social de les societats mercantils. Amb la modificació dels estatuts, les societats podem modificar la seva seu social amb tan sols l’acord d’una part del consell d’administració sense la necessitat de convocar l’assemblea d’accionistes, com fins ara estava regulat al RDL de 2 de juliol de 2010.

Aquesta modificació ha provocat que 500 empreses hagin traslladat la seva seu social fora de Catalunya, proporcionant material de propaganda contrària al procés i fomentant la por com a darrera arma davant la imminència de la independència.


Per entendre la repercussió d’aquest nou atac al procés, cal identificar en primer lloc els grups d’empreses que s’acullen al RDL del 6 d’octubre. Primer, les empreses dels sectors regulats com ara la banca, telecomunicacions, electricitat, construcció, energia i aigua. Segon, les empreses que tenen una quota important dins el mercat espanyol i que amb aquesta decisió volen pal·liar el creixent boicot radical als productes elaborats a Catalunya.

En el primer cas, les empreses regulades que han traslladat la seu social (CaixaBank, Abertis, Gas Natural, Banc Sabadell, Cellnex i Colonial) són empreses que cotitzen a borsa i formen part del grup de l’IBEX. Aquestes empreses formen part de l'estructura de l’Estat, com els seus consells d’administració posen en evidència. CaixaBank i Banc Sabadell han canviat la seu, però a més han demanat a determinats clients un canvi d’oficina.

En el segon cas, prenent com a exemple Freixenet, l’empresa exporta molt als Estats Units però necessita que les vendes espanyoles compensin els seus justos marges industrials. La seva situació és tant delicada que sense el mercat espanyol podria fer fallida. Una altra cosa diferent és que la decisió de canviar la seu coincideixi amb l’opinió del conseller delegat de Freixenet i president de la Cambra de Comerç espanyola, que es manifesta declaradament contrari a la independència.

Davant d'aquesta situació és pertinent fer algunes consideracions.

El trasllat de les seus socials d’empreses no té cap efecte sobre l’economia real


1. Les empreses que han fet el canvi de seu social continuen operant a Catalunya. Un canvi de seu no és res més que una nova domiciliació d’empresa i en cap cas comporta un canvi d’estructura operativa (instal·lacions, personal, etc).

2. En l’àmbit fiscal l’impacte és també mínim. L’Impost de Societats és estatal i no té participació autonòmica. L’IRPF, que també és estatal, tot i que amb participació autonòmica, el paguen els treballadors i no l’empresa. I en el cas de l’IVA no hi ha impacte perquè la participació autonòmica depèn del consum de la comunitat.

3. Malgrat les pressions del govern espanyol, les empreses catalanes mantenen el seu dinamisme i enforteixen la solidesa de l’economia catalana.


Amb la República hi sortirem guanyant

1. L’assoliment de la República implicarà que moltes empreses que operen a Catalunya obriran una seu permanent al nou Estat, amb la recaptació associada que això implica. Aquest fet suposarà, no només el retorn de la seu social per part de les que l’han traslladat aquests dies, sinó també la d’aquelles que des de fa temps operaven a Catalunya i tenien la seu social a un altre indret.

2. La República recaptarà tots els impostos fiscals de les empreses que operen a Catalunya (Impost de Societats, IRPF, IVA i derivats dels seus beneficis) i que evidentment seran molt superiors a la part corresponent que rebem actualment de l'Estat espanyol.

3. La República Catalana, com qualsevol altre estat, li pertocarà assumir la regulació dels sectors regulats garantint la competènciaen benefici de l'interès general, de manera que els que no s'hi avinguin poden ser substituïts per uns altres.

 

Fins ara, planava la idea segons la qual el capital es comportaria de manera neutre en un procés polític. No ha estat així, l’ordre de retirada de seus posa de manifest que no hi ha pacte possible. És l'hora, doncs, de posar la República en marxa.


Antoni Morros

Sectorial d'Empresa, Indústria i Serveis
Esquerra Republicana
empresa@esquerra.cat