Treball Autònoms i Economia Social

Sí a la República del treball, sense por!

Antoni Garcia Estevan
Antoni Garcia Estevan

No a un model estatal de mercat de treball basat en la por, les amenaces i en la incertesa

La política estatal d’injectar por a les empreses i a les persones treballadores és un fet. El RD 15/2017 de 6 d’octubre “de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional” és un exemple. Amb aquesta norma pretén l’estat que les empreses puguin canviar el seu domicili social si el seu òrgan d’administració així ho decideix sense haver de passar aquesta decisió per la junta general. És tracta d’una norma que ha provocat que moltes empreses hagin canviat el seu domicili social a fora de Catalunya.


Però quin efecte té això en els llocs de treball ? Cap ni un. Ens volen vendre “fugida d’empreses” com a sinònim de “deslocalització” per provocar el marc mental d’aquest concepte, i que sí afectaria als llocs de treball. Però no és així. No han marxat centres de treball. I no suposa cap canvi en els tres impostos bàsics que ingressen les empreses (IRPF, IVA, Societats) que van directes a la caixa única sense que sigui diferent pel territori en que es generen. L’altre gran obligació legal de les empreses, el pagament de les cotitzacions dels seus treballadors, també va directe a la caixa única de la Seguretat Social.

Sí a un model català favorable a l’economia productiva

Des del Departament d’Economia s’està treballant en un marc fiscal més favorable per a l’economia productiva dins de la República Catalana. A més de poder recaptar els impostos que ara van a Madrid, també es treballa per establir incentius fiscals per atraure empreses i abaixar els preus de l’energia, que tant de mal fa a les empreses per l’elevat preu dels subministraments. Aquesta és la línia en que s'ha de treballar: afavorir l’activitat econòmica que repercuteixi en l’augment d’ocupació i en la qualitat del treball.


Antoni Garcia Estevan
Sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social
Esquerra Republicana
treball@esquerra.cat