Empresa

La felicitat com a fita a assolir

Josep Maria Bergadà
Josep Maria Bergadà

Tot sovint ens preguntem quina és la finalitat de la nostra existència, quèés el que volem de la nostra vida, quin futur esperem tenir. És força evident que la resposta a aquestes preguntes és totalment diferent per a cada persona.

Agafant el concepte de “felicitat” com a fita a assolir, f
ora bo estudiar quins conceptes es valoren a nivell internacional per tal d'avaluar el nivell de felicitat associat a una població. Les Nacions Unides publiquen anualment el report mundial de felicitat per països, on es mesuren conceptes com la renda per càpita del país, grau de cobertura social, expectativa de vida, llibertat per decidir sobre el propi futur, generositat cap a tercers i el nivell de fiabilitat de les institucions. Recents Investigacions del Prof. Xavier Sala i Martín avaluen el fet de que sembla que existeixi una proporcionalitat entre la sensació de felicitat i el salari personal fins assolir uns 75.000$ anuals. Per damunt d'aquest salari no es pot considerar que existeixi un lligam directe entre felicitat i sou, en aquest aspecte val a dir que les rendes per càpita dels països mes rics rarament superen aquest límit.


Segons el report anual sobre el nivell de felicitat de 2017, s'observa que els 10 països mes feliços del món són, per ordre decreixent: Noruega, Dinamarca, Islàndia, Suïssa, Finlàndia, Holanda, Canadà, Nova Zelanda, Austràlia i Suècia. D'aquest llistat s'observa que els països europeus amb una població petita similar a la de Catalunya, o be països que tenen una població petita respecte a la seva extensió (cas d'Austràlia i Canadà), tenen poblacions especialment felices. Els següents 10 països per ordre de felicitat són: Israel, Costa Rica, Àustria, Estats Units, Irlanda, Alemanya, Bèlgica, Luxemburg, Regne Unit i Xile. Exceptuant tres països, Estats Units, Alemanya i El Regne Unit, la resta de països es poden considerar que tenen poblacions petites, onze dels quals són europeus. La conclusió ha de ser que, si es busca la felicitat de la població, el fet de viure en un país petit sembla que hi ajudi, i si el país està localitzat a Europa, on el nivell d'industrialització i de drets socials és elevat, llavors la felicitat sembla una fita ben propera. Catalunya, com a país independent, té totes les cartes per garantir aquesta felicitat per a la seva població.

Parlant sobre el concepte de felicitat amb companyes i companys d'ERC se’m comentava que a les columnes que l'ONU fa servir per avaluar el nivell de felicitat d'un país, potser fora bo incloure el concepte de sentiment de justícia que la població té vers el seu entorn, un sentiment que també està lligat amb el concepte de treball, es a dir, les persones que més s'esforcin i que més treballin han d'obtenir una millor valoració social i econòmica. En l'actualitat, aquest concepte no s'aplica especialment al mon femení, doncs la paritat de salaris per gèneres encara no existeix. En aquest aspecte és també interessant observar que la mirada femenina valora especialment com es fan les coses, com es guanyen els diners. Aquest punt de vista és especialment rellevant si es té present que l'educació de les noves generacions es basa amb els valors que es trameten en l'ambient familiar.

 

 

Luxemburg

Noruega

Irlanda

Suïssa

Holanda

Suècia

Islàndia

Àustria

Dinamarca

Bèlgica

Finlàndia

Catalunya

PIB per càpita

104.003

69.249

69.231

59.561

51.049

49.836

49.136

48.005

47.985

45.047

42.165

41.135

població a l’atur

6,5% (2016)

4,8% (2016)

6,2% (2017)

5,2% (2017)

4,7% (2017)

6,1% (2016)

2,8% (2016)

8,6% (2016)

4,3% (2017)

7,6% (2016)

7.9% (2016)

13,2% (2017)

Superfície km2

2.586

385.178

70.273

41.290

41.198

449.964

102.775

83.858

44.493

30.510

338.145

32.114

Habitants

583.455

5.305.383

4.761.657

8.476.005

1.703.5938

9.910.701

335.025

8.735.453

5.733.551

11.429.336

5.523.231

7.477.131


Retornant ara a l’avaluació de millora en felicitat per la població de una Catalunya independent, i basant-nos en l'aspecte econòmic, val la pena recordar quina es la situació dels petits països europeus més feliços pel que fa referència al seu producte interior brut i taxa d'atur, segons la població i superfície de cadascun d'aquests països. El primer que s'observa és que tots aquests països tenen una població i extensió similar a la catalana, tot i que la renda per càpita és superior i l’índex d'atur es bastant inferior, però no estem tant lluny. En segon lloc, respecte als països més grans de la Unió Europea, s'observa que gairebé tots els països petits tenen una renda per càpita més gran o igual que la d'Alemanya, la qual és un 32% més gran que la d'Espanya. La taxa d'atur es en tots aquests països molt inferior a l'espanyola.

 

 

Alemanya

França

Regne Unit

Italia

Espanya

PIB per càpita

48.111

42.314

42.481

36.833

36.416

població a l’atur

3,7% (2017)

9,6% (2016)

4,3% (2017)

11,6% (2016)

16,4% (2017)

Superfície km2

357.168

551.394

244.820

301.318

498.468

Habitants

82.114.224

64.979.548

66.181.585

59.359.900

46.354.321Tal com diu la dita popular, la felicitat es troba en les petites coses de cada dia, però es pot arribar a la conclusió de que la felicitat està també íntimament lligada a la possibilitat de viure en algun dels petits països europeus avançats socialment, com seria el cas d'una Catalunya independent.Josep Maria Bergadà
Comissió sectorial d'Empresa, Indústria i Serveis
Esquerra RepublicanaFonts:

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Happiness_Report

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita

https://www.statista.com/statistics/327120/gdp-per-capita-in-catalonia-spain-and-eurozone/

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_unemployment_rate

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_area

https://www.datosmacro.com/paises/comparar/zona-euro/espana

http://www.worldometers.info/population/countries-in-europe-by-population/