Comerç Turisme i Consum

La nova Llei de Comerç escapçada pel TC

Carles Soriano
Carles Soriano

El bloc del 155 només parla i té el cap un mono-tema: el procés. És la seva estratègia per tal d’amagar els seus casos de corrupció i els avanços de país que ha anat fent el Govern i el Parlament els quals, òbviament, durant aquest temps han anat treballant per donar resposta a les problemàtiques del dia a dia de la ciutadania.

Una de les fites aconseguides a la propassada legislatura va ser l’aprovació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. La llei posa ordre a la regulació fragmentària existent i comprèn àmbits com ara els horaris comercials i n’introdueix novetats.


No cal recordar que el comerç és un pilar de la vitalitat i el dinamisme de l’economia catalana i, alhora, és un element clau per a la vertebració dels nostres pobles i ciutats.

Doncs bé, el Govern d’en Rajoy amb la seva estratègia premeditada d’empobrir Catalunya va interposar-hi un recurs d’inconstitucionalitat, de manera que això ha provocat la suspensió d’alguns dels articles referents al règim lingüístic, les rebaixes, els horaris comercials, el règim dels municipis turístics, el règim sancionador... és a dir, escapça una llei molt necessària per al sector.

Per altra banda, ha sobreviscut la regulació de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU). Aquest fet, és rellevant atès que apareix per primer cop en un text legal a l’Estat espanyol i ha de configurar un nou instrument per promoure l’activitat comercial a les nostres vil·les i ciutats. Aquesta proposta és un compromís d’Esquerra Republicana de Catalunya atès que ja estava inclosa al programa electoral des del 2010, i ara comença a ser una realitat.


Carles Soriano
President de la sectorial de Comerç, Turisme i Consum
Esquerra Republicana
comercturisme@esquerra.cat