Treball Autònoms i Economia Social

Conseqüències de la nova legislació del treball a l’Estat francès

A l’Estat francès, la política impulsada pel govern Macron per reformar la legislació del treball ha posat en marxa una involució social digna de la reforma laboral de Rajoy.

Aquests en són alguns exemples. El nombre de dies d’activitat per rebre una indemnització de l’atur, que fins ara era calculat en dies calendaris, passa a ser calculat en dies treballats; els assalariats sota contracte temporal o amb jornada de menys de 35 hores setmanals, veuen la indemnització reduïda. Pels sèniors entre 50 i 52 anys, la durada màxima de prestació d’atur és de 2 anys; fins a 54 anys 30 mesos, fins 55 anys, 3 anys. La indemnitat és de 40% del salari diari de referència.

En Macron vol reduir la indemnització màxima a comptar de 59 anys. Els aturats tenen obligació d'acceptar ofertes «decents» d'ocupació, segons apreciació de l'administració. A canvi de treure les cotitzacions salarials d’assegurança-atur, que provoca un dèficit del regim d'assegurança-atur i doncs una disminució de les prestacions, els jubilats pagaran una taxa.

En cas d’acomiadament improcedent, l’amo o l’empresa podran afegir davant del tribunal laboral altres motivacions que les esmentades dins la carta d'acomiadament; si la ruptura és qualificada «sense raó real i seriosa», la indemnització és fixada amb uns màxims inferiors a les practiques judicials precedents. L'obligació per l’empresa de cercar re-afectacions dins el grup, també a l’estranger, és suprimida a canvi de cercar re-afectacions dins la mateixa estructura.

Entre més restriccions als drets laborals, minven les possibilitats pels representants dels personals d’actuar en defensa dels companys que representen. De cara a aquesta regressió social, Esquerra Republicana a Catalunya Nord opta per implicar-se en un front social format per formacions sindicals i polítiques a Catalunya Nord.Francesc Pougault
Secretari d'Acció Política
Esquerra Republicana – Catalunya Nord