Agricultura Ramaderia i Pesca

Inici d'una nova PAC. S'aprofitarà l'oportunitat?

Oriol Anson
Oriol Anson

En la seva comunicació “El futur de l’alimentació i l’agricultura” la Comissió Europea, seguint la tendència de les últimes reformes, proposa grans conceptes cedint-ne la definició i l’aplicació als estats membres. Això en si no és dolent, ja que com més s’apropin al territori més efectives seran les mesures. El problema és que aquesta descentralització a l’Estat espanyol es centralitza, amb el que la nostra capacitat de definir polítiques és molt limitada.

En tot cas, es proposa mantenir l’actual estructura de la PAC amb el Pilar I dels ajuts directes i el Pilar II de Desenvolupament Rural, amb el complement de les mesures de gestió del mercat que, com que tenen entitat pròpia, s’han de considerar un tercer pilar.


Com a reptes de la nova PAC, es fa necessari, dins del Pilar I, replantejar els ajuts per fer-los més redistributius i objectius, per eliminar les diferències i els greuges comparatius actuals, prioritzant els agricultors que activament es dediquin a l’activitat agrària i establint topalls i pagaments decreixents pels grans perceptors.

En relació al Pilar II, ha de seguir oferint, a les empreses agràries, ajuts per la competitivitat i per la incorporació de joves, per pràctiques respectuoses amb el medi i d’adaptació al canvi climàtic, impulsant processos de bioeconomia i economia circular.

Pel que fa a les mesures de mercat, s’han d’establir mesures senzilles d’aplicació i efectives en el resultat, sobretot en la situació actual d’un mercat molt canviant i sotmès a interessos geopolítics que no tenen res a veure amb l’alimentació i les necessitats de la gent.

I sobretot, definir polítiques que facilitin, als productors, guanyar pes per equilibrar la cadena agroalimentària. Per això, s’ha d’impulsar la creació i reforçament de les agrupacions de productors que, a partir de la concentració de producte, i aplicant economies d’escala en els processos de producció i transformació, els permetin millorar les rendes agràries.


Oriol Anson
Sectorial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Esquerra Republicana
agricultura@esquerra.cat