Treball Autònoms i Economia Social

La reforma de la llei d'Autònoms, una llei de pedaços

Lluís Navarrete
Lluís Navarrete
A finals del passat mes d’octubre va entrar en vigor la Llei 6/2017 de reformes urgents del Treball Autònom, encara que algunes de les mesures contemplades en la reforma no van començar a aplicar-se fins l’1 de gener. Entre les mesures més destacables hi ha l’ampliació de 6 mesos a 1 any de la quota de 50 € mensuals, la deducció per subministraments, el canvi fins a quatre cops l’any de les bases de cotització, o la devolució d’ofici de la cotització en pluriactivitat.

El Grup Parlamentari d’ERC al Congrés, va lluitar fins a darrera hora perquè la reforma recollís un dels aspectes que més demanda feia el col·lectiu, com era l’equiparació de les dietes de manutenció a la d’un treballador per compte d’altri. A darrera hora, es va aconseguir que els autònoms puguin deduir-se la quantitat màxima de 26,67 € diaris en dietes (48,08 € si són despeses a l
'estranger), i això va fer que ERC votés finalment a favor de la reforma i que aquesta s’aprovés per unanimitat.


Aquesta reforma, altament demandada per les associacions d’autònoms, entenc que no és una veritable reforma en profunditat sinó, com ha dit el company diputat al Congrés, Joan Capdevila, “és una llei de pedaços” i crec que s’ha perdut una oportunitat única per obrir de veritat el meló dels autònoms, per exemple amb aspectes tant importants com la progressivitat impositiva, amb l’idea de que aquell autònom que guanyi més, acabi pagant més.

Queda clar que els més de 546.000 autònoms catalans necessiten un altre model basat en l’equiparació de drets amb els treballadors i es necessita reduir la morositat i els terminis de pagaments de les administracions públiques així com trobar nous camins en la contractació pública perquè tots aquests autònoms o micro-empreses puguin concórrer en igualtat de condicions als concursos públics.


Lluís Navarrete
Comissió sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social
Esquerra Republicana
treball@esquerra.cat