Agricultura Ramaderia i Pesca

Reptes vells i nous per a la producció alimentària

Meritxell Serret
Meritxell Serret
En aquest segle XXI com a societat afrontem reptes que podríem considerar «nous», com el canvi climàtic, la globalització o la societat del coneixement, i en mantenim d’altres que venen de lluny, com les desigualtats socioeconòmiques, els moviments migratoris o la pressió sobre els recursos naturals com l’aigua, el sòl fèrtil i la biodiversitat terrestre o marina. L’alimentació està molt relacionada amb aquests nous i vells reptes, i en funció de com actuem podrem avançar cap a un país més sostenible i cohesionat. Perquè la necessitat de millorar la capacitat de produir aliments de manera sostenible a cada zona, no va deslligada de la necessitat d’ampliar els models de negoci i assolir una distribució equilibrada de la riquesa, que permeti rendes dignes des del treball al camp o al mar, passant per la manufactura (sigui a l’escorxador, el molí, la fàbrica o la central d’envasat), fins al punt de venda.

A Catalunya la producció d’aliments, que en els darrers anys s’ha mostrat dinàmica i capaç de generar riquesa, té un gran potencial tant si parlem de diversitat i qualitat com si parlem de quantitat i valor. Ara bé, enfront els reptes del segle XXI cal obrir noves perspectives i debats per assolir el màxim de resiliència, tenint en compte la incidència al territori de sectors d’activitat diversos, des de la producció agrària, pesquera i forestal, la indústria, el turisme i la restauració, o en aspectes tan essencials com la salut pública, el patrimoni natural, la cultura gastronòmica o els hàbits alimentaris. Ens cal fer debats transversals, pluridisciplinaris que connectin actors diferents, defugint estereotips i prejudicis, tenint presents les evolucions de la recerca, les noves tecnologies, la societat del coneixement i la innovació social, amb els que es difonguin propostes innovadores i es posin en valor nous referents.

Des d’ERC hem de ser presents en aquests debats i quan calgui impulsar-los, hem d’escoltar i acompanyar iniciatives, perquè en definitiva hem de fer propostes per bastir una política alimentària de país que contribueixi a superar els vells i nous reptes del segle XXI.


Meritxell Serret
Sectorial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Esquerra Republicana
agricultura@esquerra.cat