Comerç Turisme i Consum

Mercats municipals, present i futur

Isaac Albert
Isaac Albert
L’aposta d’Esquerra Republicana pels mercats municipals és ferma. Creiem en els mercats municipals, en el que representen i en el que aporten als nostres municipis.

A principis d’aquest any, i des de la Diputació de Barcelona, hem presentat el programa “Reempresa en els Mercats Municipals”. Un programa que busca facilitar i millorar la transmissió de parades i l’ocupació de les parades disponibles en els mercats municipals i, a més a més, visualitzar els mercats municipals com un espai de bones oportunitats per reprendre nous negocis.

Durant els segles XIX i XX les grans ciutats europees van créixer i es van desenvolupar a l’entorn dels mercats. Els mercats van arribar a ser una de les manifestacions més evidents de l’orgull municipal, de la innovació arquitectònica, de la renovació urbana i de noves formes de comerç. Avui, molts d’aquests mercats han començat a declinar, alguns malviuen i molts només sobreviuen en el record.

És evident que 200 anys després els mercats municipals s’han de repensar en molts aspectes. En l’actualitat, en un mercat hi han de passar més coses de les que hi han passat fins al moment; això fa que la infraestructura, el model de gestió i el model de mercat s’hagi de reflexionar, analitzar i replantejar en molts casos.

Som al segle XXI, el segle de les ciutats, i els mercats han de seguir tenint un paper protagonista pel que representen des del punt de vista de vertebració urbana, de locomotora comercial, d’aposta pel productor i el producte de proximitat, d’equilibri territorial, etc... Perquè això sigui així, els mercats han d’estar ben repensats, ben planificats i ben governats.

Parlar avui de mercats municipals no és un caprici, és una aposta política ferma per un model comercial, social i de ciutat més amable, més sostenible i més sana. A dia d’avui disposem de 132 mercats municipals en tota la demarcació de Barcelona. Deixant a banda la capital del país, estem parlant de 93 mercats en 61 municipis. Més de 5.500 parades (1.000 de les quals estan buides), més de 12.000 persones ocupades i més de 187.000m2 de superfície de venda.

Treballar per facilitar i millorar la transmissió de parades i l’ocupació de les parades disponibles en els mercats municipals i visualitzar els mercats municipals com espais d’oportunitat econòmica on poder reprendre negocis és clau per seguir desenvolupant i consolidant els mercats municipals en el nostre país.


Isaac Albert
diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona
Esquerra Republicana