Comerç Turisme i Consum

La regulació del home sharing: amenaça o oportunitat?

Eduard Cuscó
Eduard Cuscó
Més enllà de l'intens debat que la regulació de l'allotjament turístic ha generat al nostre país, però sobretot a Barcelona amb el pla especial urbanístic d'allotjaments, ara també caldrà que les administracions entomin el debat de la regulació de l'anomenat home sharing o llars compartides. Així, una vegada la Generalitat acabi amb el buit legal actual i tiri endavant amb el decret que ha de decidir quin serà el marc general del lloguer d'habitacions, seran els municipis els que un any després, a través de les seves ordenances i plans especials, hauran de decidir com s'hi adapten.

És en aquest sentit on caldrà prendre les decisions més valentes i on la disparitat d'opinions es fa més evident ja que, sense normatives municipals addicionals, el decret permetrà el lloguer d'habitacions a tercers per a un ús turístic durant tot l'any, només amb la condició de que l'amfitrió estigui empadronat en el mateix habitatge, disposi de cèdula d'habitabilitat i s'hagi inscrit al Registre de Turisme.

Hi ha opinions de tots els tipus, des que representarà una amenaça, amb la proliferació generalitzada de pensions encobertes, fins a que representa una oportunitat com a una de les solucions per a què els amfitrions puguin pagar l'encariment del lloguer.

Caldrà entomar el debat de quants amfitrions es poden apuntar al registre, quants dies a l'any cada usuari pot anunciar-se a les plataformes i quin és el control que l'administració farà o podrà fer tan a les pròpies llars com a les plataformes online. La decisió no és fàcil, però ha de permetre no posposar un debat que no pot allargar-se gaire més.


Eduard Cuscó

Sectorial de Comerç, Turisme i Consum
Esquerra Republicana
comercturisme@esquerra.cat