Treball Autònoms i Economia Social

El Tribunal laboral a Catalunya Nord

Francesc Pougault
Francesc Pougault
De més a més pocs treballadors van a introduir recursos davant el Consell de Pru d'homes de Catalunya-Nord. Els CPH, a l’estat francès, són les jurisdiccions que tracten dels litigis individuals entre amos i assalariats. Els casos ultra majoritaris són les demandes d’assalariats per aconseguir pagaments de salaris i hores extres, maltractaments i assetjaments, acomiadaments improcedents o abusius.

A tot l’estat francès es nota una baixa espectacular de les introduccions de nous afers; també a Catalunya-Nord : 256 recursos el 2016, 193 recursos el 2017 i 137 recursos el 2018. Aqueixes xifres podrien portar a pensar que la conflictivitat jurídica laboral està minvant i que les relacions entre amos i assalariats van millorant.

De fet, des de les lleis promogudes per Emmanuel Macron com a ministre d'Hollande i com a president de l’estat, els assalariats veuen amb molta dificultat el seu accés a la justícia laboral. Abans, introduir una acció al CPH era de franc i necessitava emplenar menys de deu ratlles d’un document; ara l’assalariat ha d'omplir més de deu pagines amb força detalls i consideracions jurídiques que fins els advocats ho tenen pelut.

Abans els jutges laborals eren elegits pels assalariats i els amos amb llistes sindicals respectives i garantia de paritat. Ara els mateixos jutges són designats directament pels sindicats, perdent els treballadors el dret d’elegir els seus jutges.Els que hi perden més són els treballadors a l’atur i els d’empreses de menys d'onze assalariats que no poden triar la seva representació sindical.

A més les lleis Macron imposen sovint la presència d’un jutge professional desconeixedor de la realitat laboral i eixit de les classes dominants, acabant així amb la paritat i imparcialitat de la justícia laboral.

La voluntat dels governs de dreta, inclòs el Partit Socialista, i de la patronal és de fer desaparèixer una institució que aconseguia reparar un tan si poc les conseqüències de l'explotació dels treballadors.


Francesc Pougault
Esquerra Republicana - Catalunya Nord
catalunyanord@esquerra.cat