Treball Autònoms i Economia Social

La demografia i el sistema de pensions

Lluís Navarrete
Lluís Navarrete
Fa uns dies, vaig poder fullejar un estudi de l’UAB, sobre l’impacte del factor demogràfic en el sistema de pensions a Espanya.

La incorporació al mercat de treball dels nascut entre 1960 i 1975 (baby-boomers), així com la immigració. van permetre unes condicions demogràfiques molt favorables pel manteniment del sistema de pensions, que va permetre inclús crear un estalvi que va arribar a nivells de 64.000 Milions €. Aquestes condicions són irrepetibles, no es tornaran a donar en cap cas i permès retardar en el temps l’adopció de mesures estructurals.

En aquests moments, el persistent augment de l’esperança de vida, així com l’estancament de la natalitat són dos dels factors, que més s’han de tenir en compte des del punt de vist demogràfic.

El futur ens depara un panorama molt complicat, amb la imminent incorporació a la jubilació dels baby-boomers, així com el creixement en l’esperança de vida i l’entrada al mercat laboral de generacions buides (feines en precari i salaris baixos ), i això fa que la demografia ja no podrà recolzar en un futur la sostenibilitat del sistema de pensions.

Com a conclusió de l’estudi, demanen ajustar els períodes de cotització i jubilació en funció de la millora de l’esperança de vida, evitant de fer-ho per només quadrar el sistema, ja que això provocaria una greu e injusta desigualtat intergeneracional. El possible augment futur de l’activitat i de l’ocupació així com l’equiparació de les taxes d’activitat femenina podrien tenir certs efectes a curt i mitjà termini.

Els milions de pensionistes són una força electoral molt gran, que ja esta reclamant al carrer una millora de les seves pensions presents. La situació comença a ser límit, i per ser sincer, ara per ara no està assegurat el futur de les pensions, i això fa que tots els agents ,s’haurien de posar mans a l’obra per trobar solucions. Fem-ho.


Lluís Navarrete
Sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social
Esquerra Republicana
treball@esquerra.cat