Comerç Turisme i Consum

El Codi de Consum i la publicitat sexista

Rosa Funtané
Rosa Funtané
Dins el marc normatiu de la Llei del Codi de Consum de Catalunya, i per mitjà de l’Agència Catalana de Consum s’hi recullen tots els aspectes que poden donar cobertura a les reclamacions, denúncies, queixes i d’altres que poden afectar als consumidors i usuaris.

Un dels aspectes que cal tenir molt present en aquesta normativa és la publicitat. La publicitat ha de ser clara, transparent i que el producte o servei tingui una relació única i directa amb el que es vol anunciar.

Dintre del Codi de Consum de 20 de juliol/2010 a l’article 331 s’hi fa esment en l’apartat

“f) Anunciar béns o serveis per qualsevol mitjà publicitari de manera que el contingut de la publicitat es confongui amb el que és propi de la missió formativa, per la manera d’expressar o de difondre aquesta publicitat.”

Però el que m’ha cridat especialment l’atenció és que en cap lloc s’hi fa menció explícita de la publicitat sexista. Molts dels anuncis, siguin en televisió, ràdio, diaris, revistes, internet,... s’utilitza la figura de la dona, o de l’ home en menor mesura, estimulant i incitant a consumidors i usuaris a consumir més enllà de la necessitat bàsica que comporta el producte en sí. És molt fàcil veure un article de consum acompanyat d’aquestes imatges. Perfums femenins que inciten a dir: “compra’m si vols ser com jo, preciosa i amb èxit social”, o vehicles d’alta gama que impulsen la imatge de “si vols triomfar, has de tenir aquest vehicle”.

Tot i que la regulació espanyola ja preveu alguns preceptes en aquest sentit,  en l'actual escenari de transició nacional cal que la normativa catalana també ho incorpori"

Des d’Esquerra tenim present que aquestes publicitats, volen influir directament en la decisió de compra per mecanismes poc sensibles a la igualtat. Cal reflexionar sobre aquest tipus de publicitat. Cal ser més curosos amb la publicitat i amb la defensa dels consumidors i usuaris. Segur que ho aconseguim.


Rosa Funtané
Sectorial de Comerç, Turisme i Consum
Esquerra Republicana
comercturisme@esquerra.cat