Fòrum Sindical

Eleccions sindicals: participació dels treballadors i treballadores estrangers

Carles Bertran i Bau Silanes
Carles Bertran i Bau Silanes
En un recent article publicat pel Fòrum Sindical d’Esquerra Republicana es recordava que la ponència política de la Conferència Nacional 2018, que es va celebrar els dies 30 de juny i 1 de juliol a la Farga de L'Hospitalet de Llobregat, recollia la voluntat de consolidar un sindicalisme fort, compromès amb les treballadores i els treballadors, com a garantia d’una República amb cohesió social. Així mateix, es feia una crida a la participació sindical i a involucrar-se en les eleccions sindicals i a presentar-se en les llistes electorals.
 
Aquestes eleccions sindicals determinen la representativitat i la capacitat legal de negociació dels treballadors i permeten lluitar per la igualtat salarial i unes condicions de treball sense distinció d'origen, nacionalitat o sexe. Tanmateix, si segons l’Anuari Estadístic de Catalunya, al desembre del 2017 s’havien escollit 48.392 representants sindicals, només el 3,35 % d’aquests representants eren estrangers. Això mostra una clara desigualtat entre el pes de la població estrangera en la població ocupada i la seva presència com a representants sindicals.
 
La creixent presència de treballadors i treballadores estrangers en els diferents sectors productius de Catalunya és una dada constatable. Segons l’EPA, al 4t trimestre del 2017 hi havia 426.870 treballadores i treballadors estrangers. La seva presència es més evident en sectors com ara l’hostaleria, amb el 19,7%; les Indústries manufactureres, el 13,7%; el treball de la llar, el 13,0%, o el comerç, el 12,0%.
 
Per tant, és absolutament necessari promoure la seva participació a les eleccions sindicals si volem acostar la representació sindical a la diversitat d’origen dels sectors productius. I més quan les eleccions sindicals són un àmbit de participació institucional per als treballadors i treballadores estrangers residents en condicions d’igualtat amb els treballadors i treballadores nacionals. Així, per poder ser elegit com a representant legal dels treballadors només cal tenir més de 18 anys amb una antiguitat mínima de sis mesos a l'empresa sense distinció de tipus de contracte. Pel que fa als requisits per poder votar, ho poden fer tots els treballadors i treballadores de més de 16 anys amb una antiguitat mínima a l'empresa d'un mes.
 
La participació dels treballadors i treballadores estrangers és important perquè permet apoderar-los i implicar-los en la lluita contra la discriminació i per la millora de les condicions laborals del conjunt dels treballadors de l’empresa. Aquesta implicació obre la porta a incorporar les reivindicacions vinculades al fet migratori en els centres de treball i dins de les organitzacions sindicals.
 
En definitiva, incrementar la presència de delegats i delegades sindicals estrangers representa l’aposta d’Esquerra Republicana per reflectir la realitat diversa d’un mercat de treball, i d’una societat en general, que té en la diversitat la seva major riquesa i potencial de creixement, econòmic però també social. Una societat diversa, cohesionada, inclusiva i solidària en base als valors republicans i els drets humans.
 
 
 
Carles Bertran, membre del Fòrum Sindical i de Ciutadania i Migracions
Bau Silanes, membre del Fòrum Sindical
Esquerra Republicana
forumsindical@esquerra.cat

 
Esquerra Republicana


[1] http://economia.esquerrarepublicana.cat/article/39703/les-eleccions-sindicals-fem-republica-des-del-mon-del-treball