Empresa

Economia circular

Àngels Pi
Àngels Pi
Una de les set iniciatives emblemàtiques que formen part de l’estratègia Europa 2020, és la que vol aconseguir que Europa utilitzi eficaçment els recursos, i així generar un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. S’aconseguirà  a través de l’agenda digital, la unió per la innovació i la joventut en moviment. Sorgiran noves qualificacions professionals i llocs de treball i es crearà una plataforma europea contra la pobresa.

El sistema lineal de la nostra economia (extracció, fabricació, utilització i eliminació) ha arribat a la seva fi. Els recursos naturals s’estan exhaurint i per tant, sorgeix un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat. L’objectiu del qual és el de mantenir el valor dels productes, matèries primeres i dels recursos (aigua, energia etc.) en l’economia el major temps possible, reduint a zero la generació de residus. Es tracta d’implementar una nova economia circular basada en el principi de tancar el cercle del cicle de vida dels productes, serveis, residus, materials, de l’aigua i l’energia, en definitiva, es tracta de fer un ús eficient dels recursos.

A Catalunya, en el marc de l'estratègia de recerca i innovació RIS3CAT, s’està impulsant la implementació de l’economia circular amb ajuts diversos. L' Institut Català de Finances (ICF) ha posat en marxa una nova línia de préstecs per finançar projectes d'economia verda i circular.

Segons un estudi recent, existeixen 391 empreses que ofereixen solucions d’economia circular, tenen una facturació agregada d’11.038 M€ i donen feina a 70.419 treballadors. En concret, 4.090 M€ de la facturació d’aquestes empreses està exclusivament vinculada a l’economia circular (2015). Aquest volum de facturació representa el 2% del total del PIB català (2014). També s’ha fet un estudi sobre les múltiples potencialitats que té.

Per a qui vulgui més informació, en anglès té la guia per l’economia circular del World Business Council For Sustainable Development (WBCSD): http://docs.wbcsd.org/2017/06/CEO_Guide_to_CE.pdf .
 
 
Àngels Pi
Comissió sectorial d’Empresa, Indústria i Serveis
Esquerra Republicana
empresa@esquerra.cat