Agricultura Ramaderia i Pesca

La llei d'espais agraris, oportunitat per a la producció agroalimentària i la gestió del territori

Oriol Anson
Oriol Anson
Apropar-se a la sobirania alimentària, en el context mundial actual, és un dels objectius que el nostre país ha de tenir molt present. I per això, el Parlament de Catalunya està tramitant el que ha de ser la futura Llei d’Espais Agraris.
 
Aquesta és una Llei que proposa combinar la producció agrària sostenible i respectuosa amb el medi i la protecció del territori, i ho planteja a través de tres eines; dues de protecció del territori i una per facilitar la mobilitat controlada de la terra, per de facilitar-ne l’accés als joves, dones i als nous productors.
 
En relació a la gestió i protecció del territori, el Pla Territorial Agrari, amb la participació del territori, o sigui de baix cap a dalt, ha de definir quins són els espais d’alt interès agrari a protegir per les seves característiques agronòmiques i productives. L’acompanyarà l’Anàlisi d’Afeccions Agràries, que establirà les condicions i correccions orientades a reduir l’impacte que les actuacions projectades sobre el territori, tinguin sobre l’activitat agrària.
 
En relació a la mobilitat de la terra, el registre de terres, embrió d’un futur banc de terres, ha de fer d’intermediari entre l’oferta i la demanda, a través de la figura del lloguer. Es tracta d’identificar les parcel·les que no estiguin en producció o que el propietari no les vulgui treballar, per incloure-les en un registre per oferir-les en lloguer a explotacions o empreses que necessitin créixer o bé, que les necessitin per iniciar la seva activitat.
 
Per a què aquesta Llei sigui efectiva, els instruments que preveu s’han de desplegar de baix a dalt, essent el mateix territori qui, en primer lloc, ha de definir els espais agraris a protegir amb l’objectiu de mantenir-hi l’activitat agrària, cabdal pel futur de la nostra sobirania alimentària, per assegurar al relleu generacional a través de facilitar el moviment de terres de manera controlada, per evitar l’especulació i així, fixar gent al territori, element clau per desenvolupar una república equilibrada.


Oriol Anson
Comissió sectorial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Esquerra Republicana
agricultura@esquerra.cat