Empresa

Sopar productiu: El Port de Barcelona, motor econòmic de Catalunya

Sopar productiu amb Santi Garcia-Milà
Sopar productiu amb Santi Garcia-Milà
El dijous 17 de novembre va tenir lloc a l'Hotel Catalonia Plaza el sopar productiu dedicat a "El Port de Barcelona, motor econòmic de Catalunya" organitzat per les sectorials d'Empresa i de Política Econòmica d'Esquerra Republicana.

Per tractar la qüestió es va comptar amb la intervenció de'n Santi Garcia-Milà, subdirector general d’Estratègia i Comercialització i president de l’Associació Europea de Ports. Va obrir la xerrada amb una reflexió de fons, el plantejament estratègic del Port de Barcelona està pensat per atendre l'economia productiva del país i generant valor afegit en favor de les necessitats de les empreses.

Des de la seva experiència com a president de l'Associació Europea de Ports va poder explicar que el Port de Barcelona no té res a envejar d'entre els millors ports del món, especialment pel que fa al model de gestió. Així, mentre altres ports es mesuren per la quantitat de contenidors que mouen, el Port de Barcelona posa l'accent en l'eficiència. Per exemple, dels 2 milions de contenidors que entren a l'any, vora el 90% es retornen plens, això s'explica per la gran capacitat exportadora del país.

El Port de Barcelona han anat guanyant cada cop més importància fruït de l'enclavament estratègic. Com diu el Santi, "la naturalesa ens ha situat al bell mig del comerç mundial". A diferència del tràfic comercial entre Amèrica i Europa que es manté estable, el comerç entre Àsia i Europa no ha fet més que incrementar i Barcelona està molt ben posicionada per fer d'enllaç d'ambós.

El Port de Barcelona ha d'aspirar a ser el port europeu de la mediterrània. En aquest sentit, la Unió Europea ja va aprovar la Xarxa Europea de Transports on està prevista la connexió a través del Corredor Mediterrani, un corredor que a nivell europeu no discuteix ningú però que en el marc espanyol no ha estat possible impulsar.

Amb algunes dades sobre els estudis de fluxos, va posar de relleu la importànica estratègica del Port per a l'economia del país en la cadena apriviosament-producció-distribució i en la captació d'inversió estrangera, pel que és indispensable disposar d'un port competitiu.

Finalment, va donar a conèixer algunes dades sobre l'activitat dels creuers al Port de Barcelona, una activitat d'excel·lència que s'ha situat en la primera posició munidal en qualitat de servei i gràcies a la bona connexió amb l'Aeroport de Barcelona. L'activitat de creuers representen 6.759 llocs de treball estables per la ciutat i generen uns 413 milions d'euros directes, en canvi, només representa el 7% de l'activitat del Port.