Societat digital

Societat digital

Josuè Sallent
Josuè Sallent

Un dels àmbits de la nostra vida quotidiana en la que les polítiques marcades des de la Unió Europea tenen una major influencia és el de la societat digital.

Des de l’establiment dels drets a la protecció de les nostres dades o davant dels abusos de les grans companyies trans-nancionals (tant operadores de telecomunicacions, xarxes socials oi empreses de programari que tenen posició dominant) o marcant les obligacions de desplegament de les xarxes de telecomunicacions.

No totes les decisions que ha pres la UE encaixen amb el model de societat digital que impulsem des d’Esquerra Republicana i encara menys la transposició que l’Estat Espanyol n’ha fet, quasi bé sempre beneficiant les grans empreses davant de l’interès comú i de l’interès ciutadà i en cap cas deixant que s’adapti a les necessitats de Catalunya.

És imprescindible doncs reforçar aquest paper de la UE impulsant especialment el mercat únic digital en els seus tres pilars: l’accés per a consumidors i empreses a les tecnologies, la creació d’un marc legal idoni per als proveïdors de serveis i la maximització del potencial de creixement de l’economia digital.

Cal reforçar el dret de tots els ciutadans i empreses a l’accés a la societat digital independentment del seu lloc de residència i empènyer als estat que obliguin als operadors a donar aquests serveis universals o bé a que els estats inverteixin d’una manera eficient.

És imprescindible acabar amb la discriminació d’unes zones respecte unes altres i només la UE ens pot ajudar davant de la falta d’interès de l’estat i de les grans empreses oligopolístiques del mercat de telecomunicacions.


Josuè Sallent
President de la sectorial de Societat de la Informació
Esquerra Republicana