Fòrum Sindical

Dones al mercat laboral: quins reptes tenim al davant aquest 2019?

Ariadna Guixé
Ariadna Guixé

D’ençà de la incorporació de les dones al mercat laboral hem lluitat per accedir a aquest en condicions d’equitat respecte a qualsevol home, prenent el 8 de març com el Dia Internacional de les Dones.

Sense cap dubte, aquest any tornarà a ser una jornada marcada per moltes reivindicacions de caràcter laboral. En aquest terreny, tenim grans reptes al davant que són urgents posar-hi fil a l’agulla aquest 2019: reduir les desigualtats de gènere i la discriminació que pateixen les dones en el mercat laboral.

  1. Desigualtat salarial de gènere: bretxa salarial

La bretxa salarial és una realitat. Segons l’Organització Internacional del Treball, es defineix com l’indicador per avaluar la diferència en els ingressos mitjans entre homes i dones.

Així doncs, malgrat que un dels valors fundacionals de la Unió Europea és la igualtat de retribució entre treballadores i treballadors per a un mateix treball o per un treball d’igual valor, les últimes dades de la Comissió Europea, adverteixen que a la Unió Europea les dones segueixen guanyant un 16,20% menys que els homes.

A l’Estat espanyol, segons les últimes dades publicades a l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el salari brut mitjà anual de les dones es xifra en 20.131,41 euros, mentre que el dels homes va ser de 25.924,43 euros, és a dir, més d’un 22% de diferència salarial. A Catalunya, la bretxa salarial se situa en més d’un 23%, sent el salari brut mitjà de les dones de 21.110,34 euros i el dels homes de 27.572,76 euros.

A més, cal destacar que la bretxa salarial que pateixen les dones al llarg de la seva vida laboral, es tradueix en pensions d’incapacitat i de jubilació significativament més baixes que els homes, el que incrementa el risc de pobresa de les dones.

  1. Conciliació de la vida personal i familiar: treball a temps parcial

Les dones tenen un paper més significatiu que els homes en tasques no remunerades, com les tasques domèstiques i la cura de nens i familiars. Segons informació de la Comissió Europea, els homes treballadors dediquen una mitjana de nou hores setmanals a activitats domèstiques i de cures, mentre que les dones treballadores destinen a aquestes activitats vint-i-dues hores setmanals.

La societat actual marcada profundament pels estereotips i rols de gènere tenen un clar reflex en el mercat laboral, discriminant a les dones que es veuen abocades treballar a temps parcial per fer compatible la jornada laboral amb les tasques no remunerades.

Així, segons dades de l’INE, l’últim trimestre de 2018, el nombre de treballadors a temps parcial homes representen el 25,4% sobre el total de contractació a temps parcial mentre que les dones ocupades a temps parcial representen el 74,6%. Pel que fa a Catalunya, les dones ocupades a temps parcial representen el 72,6% sobre el total de contractació a temps parcial, mentre que els homes ocupats a temps parcial representen el 27,4%.

  1. Sostres de vidre

D’acord amb el Centre de Terminologia de la Llengua Catalana (TERMCAT) l’expressió “sostre de vidre” fa referència a una barrera invisible que marca les limitacions què es troben les dones per ascendir en la seva carrera professional fins a càrrecs de més responsabilitat.

En la immensa majoria, els llocs de direcció i control estan ocupats per homes, i aquests ascendeixen més freqüentment que les dones.

Segons l’estudi elaborat per l’Associació Espanyola d’Executives i Conselleres i Atrevia, les dones tan sols representen el 19,40% dels integrants dels diversos òrgans de direcció de les empreses de l’IBEX 35. Més concretament, aquest estudi conclou que, les dones representen el 23,5% dels membres dels consells d’administració, el 13,6% dels comitès de direcció, el 8,8% de les presidències, i el 3,7% dels consellers/as delegats/ades.

Així doncs, per l’any que tot just comença, cal centrar els esforços a combatre les desigualtats de gènere presents en el mercat de treball per tal d’aconseguir que la igualtat formal entre homes i dones esdevingui, per fi, una igualtat real i efectiva.Ariadna Guixé
Membre del Fòrum Sindical.
Secretària de Gènere, Interculturalitat i Polítiques d’Equitat de la SL de Badalona