Treball Autònoms i Economia Social

Economia social, des del món local al global

Mingo Meseguer
Mingo Meseguer

En primer lloc, cal dir que Catalunya està a l’avantguarda de les polítiques d’impuls de l’economia social compromesa tant a escala local com global.

També pel nostre partit l’economia social ha estat i és un instrument cabdal en el camí de la construcció d’una societat més justa i sostenible, mitjançant un canvi transformador de l’actual model productiu, que es fonamenti en una economia al servei de les persones i no al del capitalisme financer. Això ja es va posar de manifest en els anteriors programes electorals, tant a les eleccions al Parlament Europeu de 2014 com a les Municipals del 2015. Així mateix, ho trobem manifestat en la ponència política de la Conferència Nacional celebrada en 2018.

Poso en relleu l'important i creixent paper que exerceix l'economia social en l'economia de mercat, treballant amb ella i en paral·lel a ella. En garantir que l'eficiència econòmica serveix a les necessitats socials, l'economia social crea una veritable interdependència entre les qüestions econòmiques i socials en lloc de subordinar una a l'altra.

Des de l’àmbit Municipal

Pobles i ciutats han d’apostar per l’economia social com a eix central de desenvolupament social i econòmic del seu territori. També l’economia social pot ser el gran aliat dels governs locals a l’hora d’afrontar els grans desafiaments, des dels locals fins als d’abast mundial, com ara la lluita contra la desigualtat i pobresa, la gestió de la diversitat o l’optimització dels recursos bàsics.

Des de l’àmbit Europeu

L'ES reflecteix i defensa els valors sobre els quals s'ha construït la Unió Europea (article 3 del tractat). És tant una oportunitat com un medi per a la participació de la ciutadania, la responsabilitat i propietat d’un futur més sostenible. A més, constitueix una important eina perquè la UE pugui acostar-se als seus compromisos en el marc de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Per aquest motiu, és crucial la creixent assistència europea que presta a l'economia social el Fons Social Europeu.

I així ho ha de continuar fent, impulsant el compromís, el reconeixement i el foment amb l'economia social; un sector que constitueix una pedra angular fonamental no només per a l'ocupació i la cohesió social en tota Europa, sinó també per a la construcció i la consolidació d'un pilar europeu de drets socials.

Malgrat tot l’exposat, encara queda molt per fer, també per a augmentar la visibilitat i el reconeixement del sector. Aquestes pròximes eleccions també ens han de valer per donar més empenta a l’economia social.

 

Mingo Meseguer

treball@esquerra.cat