Comerç Turisme i Consum

El model de comerç als municipis republicans

Carles Soriano
Carles Soriano

Les eleccions municipals s’aproximen i és moment de remarcar que a Esquerra tenim un model molt clar de comerç per a les nostres ciutats i pobles.

En primer lloc, és bo recordar que, l’any 2014, amb l’entrada d’Esquerra al govern de la Generalitat, es va elaborar el concepte urbanístic de la trama urbana per delimitar els nuclis urbans. En aquest sentit, es va aconseguir la norma general per la qual s’establia que tota l’activitat comercial calia dur-se a terme dins els cascs urbans, evitant la proliferació de les grans superficies fora de les ciutats. L’objectiu de la norma era i és aconseguir uns eixos comercials molt dinàmics i evitar la desertització dels centres de les ciutats.

Cal afegir que Esquerra sempre ha lluitat contra l’absoluta llibertat d’horaris comercials, defensant l’actual marc regulatori. Cal dir que, repetidament, la normativa catalana s’ha vist afectada per les sentències del Tribunal Constitucional, atacant el model català de comerç.

Seguint amb la línia de treball de promoure el model propi català, l’agost del 2017, el Parlament va aprovar la nova llei de comerç, serveis i fires. Aquesta llei establia que, en un termini de divuit mesos, el Govern hauria d’aprovar un projecte de llei per a establir el marc regulador de les àrees de promoció econòmica urbana, els APEUs.

Els APEUs es configuren com a uns ens/associacions privats no lucratius sota el model de gestió de col·laboració público-privada, i respectant els principis de democràcia, eficiència i innovació. La seva finalitat és la dinamització d’espais en els quals es concentra l’activitat empresarial. Cal que els APEUs estiguin finançats adequadament, per tant, la nova normativa preveurà un finançament adequat i obligatori (cal evitar la figura del free-rider) i garantirà la representivitat de l’entitat. Aquest aspectes són els que regularà el projecte de llei que el Govern de la Generalitat està tramitant. Volem que sigui un instrument més a disposició del teixit empresarial català per dinamitzar els eixos comercials i aconseguir que aquests esdevinguin més competitius.

Així doncs, el proper mes de juny, un cop constituïts els nous consistoris republicans, serà el moment idoni per valorar la possibilitat d’incorporar o no en els plans d’acció del proper mandat, la possibilitat d’impulsar els APEUs als pobles, viles i ciutats.


 

Carles Soriano

President de la sectorial de Comerç, Turisme i Consum

comercturisme@esquerra.cat