Treball Autònoms i Economia Social

El mercat de treball i els municipis

Antoni Garcia Estevan
Antoni Garcia Estevan

El recent informe de l’Observatori Social de “la Caixa” posa sobre la taula les disfuncions del mercat laboral espanyol, un dels països de la UE que més en té: pobresa laboral a Espanya per sobre de la mitjana europea (16% i 10% respectivament), subocupació duplicada i desocupació de llarga durada, gairebé quadruplicada. També queda palès el desajust educatiu a Espanya en declarar-se sobrequalificats 3 de cada 4 treballadors.

El mercat de treball té les seves dinàmiques. Les empreses busquen les persones millor qualificades per cobrir les seves necessitats. És en aquest punt on els ajuntaments han de ser partenaires en aquest procés. Hi ha una sèrie d’actors implicats en aquestes dinàmiques del mercat de treball que van des del món educatiu fins els ajuntaments per construir i enfortir una xarxa en la que tots els agents del territori es retroalimenten.

Cal crear espais de diàleg en els que les empreses s’obrin a explicar quin és el seu dia a dia, en què treballen i quins perfils busquen. I fer-ho a la gent que busca feina i als joves que encara no han entrat al món laboral i que potser no tenen una idea del que és treballar. Que les empreses els puguin explicar de primera mà el que busquen, el que valoren és un pas per acostar el món laboral en aquestes persones.

I també que el món educatiu s’interessi per donar aquesta informació i aproximació als seus joves amb les empreses del territori és un pas que permet anar més enllà i avançar.

Els ajuntaments tenen la responsabilitat de coordinar aquests avenços i fer de dinamitzador per a que la xarxa de relacions laborals s’enforteixi i avanci. A poc a poc, però que vagi més enllà i sempre pensant en les persones.


 

Antoni Garcia Estevan

President de la sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social

treball@esquerra.cat