Comerç Turisme i Consum

Conciliem?

Jordi Orobitg
Jordi Orobitg

El Parlament tramita una ponència de llei, la modificació de l’article 36 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, que regula l’horari comercial general. Aprovada a les darreries de la legislatura de referèndum, establí, com a consens insatisfactori per totes les parts, uns horaris dispars pel que fa a la temporada d’hivern i d’estiu. La divisió d’opinions no només entre les formacions de l’oposició, sinó també, en el si del grup parlamentari que feia costat al govern, resultant de la coalició electoral, Junts pel Sí; justifiquen el qualificatiu.

Si discrepàncies ideològiques i conceptuals no fossin suficient, s’estava promovent de manera simultània, un pacte, el de la reforma horària, el principal promotor era el llavors diputat i avui President del Consell Català per la Formació Professional, en Fabián Mohedano. Amb ell, vam negociar amb els companys de viatge, encara CDC, un horari que establia el tancament a les 21 hores d’octubre a maig i a les 22 hores, de juny a setembre. No cal dir que la nostra proposta sempre van ser les 21 hores. L’acord no era òptim, però avançàvem l’horari de tancament, sis mesos l’any.

Sensibles a la recollida de signatures de treballadors/es del sector, endegada per un Sindicat, el Comuns plantegen una proposició per a que el tancament sigui, dotze mesos l’any, a les 21 hores. Obrir el meló, ha fet que, legítimament, patronals i les entitats representatives de l’empresariat, demanin que l’horari de tancament, sigui tot l’any a les 21:30, quan no, les 22:00, quan no, llibertat total d’horaris. Evidentment, tals demandes han estat en part incorporades com esmenes a la ponència al ser acollides pels diferents grups parlamentaris.

La nostra esmena, per conciliar horaris comercials amb l’objectiu de la reforma horària, pretén mantenir l’horari actual fins el 31 de desembre de 2020, establint un avançament gradual del tancament en els següents períodes i horaris:

  • De 1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2022. A les 21:00 d’octubre a maig i a les 21:30 de juny a setembre.
  • De 1 gener 2023 a 31 de desembre de 2024 a les 21:00 hores tot l’any.
  • Del 1 de gener de 2025 en endavant, a les 20:30 hores tot l’any.

El debat està servit. La polèmica garantida. L’acord definitiu incert. Algú ha de plantejar-lo i ERC mai defuig la seva responsabilitat pública i social.

 

Jordi Orobitg

Diputat al Parlament de Catalunya

comercturisme@esquerra.cat