Comerç Turisme i Consum

Consum republicà: democràtic, conscient i responsable

Carles Soriano
Carles Soriano

De l’u d’octubre, cal treure’n algunes conclusions: una d’elles és el rol polític que van jugar alguns agents socials i econòmics. Per exemple, les empreses de telecomunicacions amb el tancament de webs; les entitats bancàries amb una possible intervenció/bloqueig de les finances de la Generalitat per part de l’Estat; els mitjans de comunicació amb la no publicació dels anuncis de la Generalitat; les fugides de domicili de la seu social d’algunes empreses; o fins i tot, el finançament d’una campanya internacional contra el procés per part d’algunes empreses. Algunes d’aquestes actuacions van ser sota mandant judicial, però cal fer palesa la gran diligència, rapidesa i obediència que certs agents van mostrar.

En el proper embat amb l’Estat, caldrà tenir, també en aquest àmbit, els deures fets. Només amb grans majories col·lectives el procés pot avançar, però també és condició necessària tenir grans empreses dels sectors estratègics al nostre costat. Així doncs, cal apel·lar a la majoria del 80% de la ciutadania i convertir la força de les persones consumidores en una gran palanca de canvi imparable.

Moltes de les empreses de l’IBEX 35, o el que també podem anomenar el capitalisme del BOE, són altament regulades i les formen amplis oligopolis que tenen un gran poder, una influència abassegadora sobre els mitjans de comunicació, sobre les decisions públiques i, per tant, sobre les nostres vides. Davant d’aquest fet, cal que ens enfortim per protegir-nos i neutralitzar-los, a fi que cada cop tinguin menys capacitat d’influència sobre les legítimes decisions democràtiques preses per la ciutadania. Hem d’evitar que les grans empreses que operen a Catalunya tinguin un poder desmesurat que pugui incidir en detriment de decisions polítiques adoptades per la majoria social.

Per això, cal treballar amb el concepte “democratitzar els mercats”, que té per objectiu fer un canvi en l’economia del nostre país, amb la finalitat de fer emergir petites i mitjanes empreses catalanes que siguin respectuoses amb les decisions del Parlament de Catalunya.

En aquest escenari, és imprescindible i urgent establir una estratègia compartida entre empreses, persones consumidores i institucions (Generalitat i ens locals) per avançar cap a la democratització de l'economia . Aquesta estratègia s’ha de basar en 4 grans eixos: Cooperativisme, Contractació Pública, Competència i Consum Responsable.

Cooperativisme: Les cooperatives tenen un gran arrelament al territori català i fan gairebé impossible la seva deslocalització. Alhora, també són una forma de promoure la igualtat social i el progrés econòmic.

Competència: Cal promoure la competència, sobretot en els sectors estratègics controlats per grans oligopolis, com ara, el mercat energètic i el de les telecomunicacions.

Contractació pública: Per mitjà de la compra, les institucions tenen un gran efecte sobre l’economia. Tenint, present que ens trobem en el marc del mercat lliure europeu, cal alinear l’actuació de les institucions amb aquesta estratègia.

Consum responsable: Les decisions de les persones consumidores tenen una gran influència al mercat. Cal doncs, participar i promoure campanyes a favor del consum responsable, és a dir consumir productes i serveis d’aquelles empreses compromeses, entre d’altres, amb els valors democràtics, de respecte dels drets humans, el medi ambient i els drets lingüístics.

Esquerra Republicana, a la Generalitat, ha actuat sempre amb aquesta línia: ha dut a terme diferents projectes, com ara, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, la Guia de bones pràctiques per al foment de l’accés de les PIME en la contractació del sector públic de Catalunya, la instal·lació de plaques solars a equipaments públics, etc. Ara, però, cal fer un gran pas endavant, establint una estratègia compartida amb els diferents actors, elaborar un pla d'acció que identifiqui objectius estratègics i objectius operatius, creant una Comissió Nacional de seguiment i que en un termini curt es visibilitzi aquest canvi necessari per a Catalunya.

En definitiva, la lluita democràtica i el dret a decidir vertebren grans majories al nostre país, per tant apel·lant i implicant una àmplia majoria social podem contrarestar els grans poders fàctics de l’Estat i avançar cap a la independència.

 

Carles Soriano

President de la sectorial de Comerç, Turisme i Consum

comercturisme@esquerra.cat