Societat digital

Localret, al servei dels municipis

Andreu Francisco
Andreu Francisco

Per allà la meitat dels anys 90 el municipalisme català va tenir la visió del canvi de model que es començava a produir amb l’arribada del que aleshores anomenàvem les noves tecnologies i la societat de la informació i va crear el consorci Localret com a l’eina per acompanyar els pobles i ciutats del nostre país en el seu procés d’implantació i desplegament de les infraestructures.

Aquest mes d’octubre, Localret celebrarà la seva assemblea que per primera vegada en els seus més de vint anys d’història elegirà un alcalde d’Esquerra per ser-ne el president. En Jaume Oliveras, alcalde del Masnou des de 2015, i amb una llarga trajectòria política, assumirà la responsabilitat aquests propers quatre anys.

El repte és important. 736 dels 947 municipis de Catalunya tenen menys de 5.000 habitants i els seus ajuntaments, en conseqüència, disposen de recursos humans, tècnics i econòmics molt limitats per poder procedir a la implantació de l’administració electrònica, aconseguir l’arribada i el desplegament d’infraestructures que permetin oferir a la seva ciutadania serveis d’alta capacitat, i avançar en el desenvolupament de les smart villages i les smart cities.

Caldrà un període de reflexió en l’àmbit del consorci per tal de repensar-ne la seva orientació i objectius, generant el màxim consens i complicitat en el seu entorn, per tal de fer de Localret una eina encara més útil per als ajuntaments, i reposicionant-la amb més força davant la resta d’administacions del país i les empreses del sector com a l’interlocutor del món municipal.

 

Andreu Francisco

Ex-alcalde d’Alella (2003-2019) i ex-vicepresident de Localret (2004-2019).

Membre de la sectorial de Societat de la Informació

societatinformacio@esquerra.cat