Treball Autònoms i Economia Social

Un nou model de relacions laborals que s'adapti a la nova realitat

Antoni Garcia Estevan
Antoni Garcia Estevan

El passat 25 de setembre el Consell de Relacions Laborals de Catalunya va aprovar una declaració perquè les empreses multiserveis apliquin els convenis col·lectius sectorials. L’impacte de la reforma laboral de 2012 va ser i és encara molt present. Aquella liberalització salarial aprovada pel PP gràcies a prioritzar els convenis d'empresa va donar via lliure a les grans empreses per a desmarcar-se dels acords sectorials i establir-ne uns de propis fent retrocedir molts drets de les persones treballadores.

També aquella setmana va saltar la notícia de que Inspecció de Treball reclama a l’empresa Glovo 12 milions d’euros en cotitzacions endarrerides a tot l’estat, dels que 3,8 milions són a Barcelona. Considera els seus repartidors com a falsos autònoms i mal enquadrats en aquest règim, havent de passar per tant a règim general i cotitzar així per unes bases superiors de les que venien cotitzant fins ara.

La derogació de la reforma laboral de 2012 i l’adaptació de la norma a la nova realitat són indispensables i urgents, tot i que els partits majoritaris de l’estat espanyol no estan per la labor.

Cal defensar la negociació sectorial i evitar que hi hagi empreses que fent la mateixa activitat paguin i cotitzin molt per sota del que ho fa una empresa que aplica el conveni sectorial i també apostar per una regulació clara de les noves activitats econòmiques que, vestides de modernor i de servir la felicitat als seus clients, amaguen abusos de les condicions laborals i també de les seves obligacions salarials i de cotització.


 

Antoni Garcia Estevan

President de la sectoria de Treball, Autònoms i Economia Social

treball@esquerra.cat