Agricultura Ramaderia i Pesca

L’Estratègia Marítima de Catalunya

Sergi Tudela
Sergi Tudela

Un any consolidant projecte i creant comunitat blava

Tres moments emblemàtics de les darreres setmanes. El primer, el 25 de setembre: representants d’una dotzena d’entitats que inclouen cambres de comerç, clústers sectorials, associacions empresarials i col·legis professionals d’arreu del país es reuneixen a la seu del DARP i es constitueixen en el Grup ad hoc d’Actors de l’Economia Blava de Catalunya. Hi assisteix també un representant de la Xarxa Marítima de Catalunya (“Catalan Network for Blue R+I Transfer”- BlueNetCat), una plataforma que aplega més de 400 professionals de la recerca en tots els àmbits marítims, en vies d’establiment formal.

La segona fotografia: el 18 de setembre a Brussel·les, a les dependències de la DGMARE de la Comissió Europea. A un costat de la taula, la delegació de Catalunya; a l’altre, la de la direcció general de Política Marítima de la Comissió Europea, encapçalada per l’alemany Bernhard Friess. La reunió de treball bilateral discuteix les sinèrgies entre la política marítima de Catalunya i l’europea, així com les oportunitats concretes de col·laboració (i de finançament). La delegació catalana no torna pas amb les mans buides. La Comissió acaba d’endegar la iniciativa “BlueInvest” i cerca projectes atractius en els sectors blaus que siguin innovadors, sostenibles i escalables. Prèviament hi ha hagut una reunió estratègica similar amb els responsables europeus de recerca en l’àmbit marítim.

Tercer moment. Dia 20 de juny, a les Drassanes Reials de Barcelona – tot un símbol de l’essència marítima del nostre país. Davant un nombrós auditori es presenta el balanç del primer any de vida de l’Estratègia Marítima de Catalunya (EMC), la qual cosa s’aprofita per a anunciar una nova etapa en el seu desplegament: els propers mesos s’engegaran processos territorialitzats per tal de confegir un portafoli de projectes transformadors al voltant de l’economia blava sostenible (de la nàutica recreativa a la pesca i l’aqüicultura, passant per la construcció naval, l’energia, el turisme o la biotecnologia blava).

Sota el lideratge de les conselleres Serret i Jordà, Catalunya ha fet els deures i és ara un dels territoris més dinàmics del sud d’Europa pel que fa a la promoció de l’agenda blava. Agenda, d’altra banda, que ara és al bell mig de les polítiques europees i internacionals, amb un nou comissari europeu pels “oceans” (que inclou també la pesca i l’aqüicultura) centrat en materialitzar un “Green New Deal” marítim, i una propera Conferència de les Nacions Unides pels Oceans el juny del 2020 a Lisboa a la que Catalunya aporta dos compromisos formals (que li han estat formalment acceptats): un model únic de gestió pesquera basat en l’apoderament de tots els actors (model de cogestió, en ple desplegament) i una estratègia marítima de país per al desenvolupament sostenible dels sectors blaus.

El Saló Nàutic Internacional de Barcelona, el mes d’octubre d’enguany, visualitzarà per primer cop aquesta nova política marítima de Catalunya amb un espai específic dedicat a l’EMC i nombroses activitats al seu voltant, entre les que destaca el I Fòrum de Cogestió Pesquera de Catalunya i la presentació de l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar -ICATMAR, creat recentment i ja en ple funcionament.

Política estratègica de govern i projecte ferm compartit amb els actors, objectius clars i full de ruta.

I un regal inesperat: la fira més important del món de productes del mar, la Seafood Expo Global, acaba d’anunciar que a partir de 2021 deixa Brussel·les per Barcelona. Tot suma (i, de vegades, multiplica).

 

Sergi Tudela

Sectorial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

agricultura@esquerra.cat