Política Econòmica

Perspectives de creixement econòmic moderat enmig de fortes incerteses

Marta Curto
Marta Curto

La desacceleració econòmica mundial iniciada l’any 2018 persisteix durant la primera meitat del 2019. L’economia catalana va ser una de les més dinàmiques de la zona euro el 2018 però el ritme de creixement es va anar moderant al llarg de l’any, en línia amb l’entorn. Segons les dades més recents, el creixement del PIB de Catalunya s’ha estabilitzat en el 2% interanual el segon trimestre del 2019 i segueix estant per sobre del creixement de la zona euro (1,2%).

El principals factors externs que expliquen la desacceleració global són les tensions comercials entre els EUA i la Xina, la incertesa pel Brexit i les menors perspectives de creixement de la Xina. A més, s’hi afegeixen les tensions geopolítiques entre els EUA i l’Iran, que podrien portar a una escalada dels preus del petroli.

En aquests moments d’incertesa, predir en quina direcció anirà l’economia catalana els propers mesos és complex. Les previsions del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat apunten cap a un creixement del PIB de Catalunya del 2,2% el 2019. A nivell intern, l’augment dels salaris reals i l’increment de l’ocupació podrien facilitar que el consum de les llars es mantingués robust. Per contra, s’espera que el creixement de la inversió sigui més feble, sobretot per la persistència de les incerteses globals. L’evolució del comerç exterior dependrà en gran mesura de com es desenvolupen els factors externs esmentats. També caldrà veure si les recents mesures adoptades pel Banc Central Europeu són efectives i si Alemanya implementa mesures fiscals per reactivar la seva economia.

Altrament, que Catalunya mantingui el seu dinamisme econòmic en aquests temps incerts també dependrà de les accions que es duguin a terme per afrontar de forma decidida reptes importants que estan condicionant el creixement: la precarietat laboral, el baix nivell d’innovació empresarial, el desencaix entre la formació i els perfils que busquen les empreses i l’abandonament escolar, entre altres.

 

Marta Curto

Directora general d’Anàlisi Econòmica

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda