Treball Autònoms i Economia Social

Sobre l'Enquesta de Població Activa

Antoni Garcia Estevan
Antoni Garcia Estevan

L’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya ha publicat una nota sobre els resultats de l’Enquesta de Població Activa a nivell sectorial del tercer trimestre..

L’enquesta sobre població activa d’aquest any dóna com activitats econòmiques en les que més creix l’ocupació la sanitat i els serveis socials i les activitats administratives. Per contra, allà on més baixa el nombre de persones ocupades les trobem a l’educació, maquinària, material elèctric i de transport, i les indústries extractives.

Interanualment, la variació és positiva: més població ocupada ara que un any enrere. Però aquesta variació positiva és gràcies al sector serveis.

El comerç a l’engròs és la branca que més creix dins d’aquest sector (un 16,3%) sent la de informació i comunicacions on més es redueix l’ocupació interanualment (-10,9%)

A la indústria baixa la població ocupada respecte l’any anterior però manté una taxa de temporalitat inferior en 6 punts al conjunt de l’ocupació.

Tothom coincidim en treballar per una ocupació estable i de qualitat. Però això no és possible sense una aposta clara per la negociació entre els actors i la derogació de les reformes laborals de PP i PSOE. Tothom té en el cap la reforma laboral del Partit Popular de 2012, però el PSOE ja li va aplanar molt el camí al 2010 amb la seva reforma.


 

Antoni Garcia Estevan

President de la sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social

treball@esquerra.cat