Agricultura Ramaderia i Pesca

Agricultura i ramaderia, compromesa en la mitigació del canvi climàtic

Jaume Bernis
Jaume Bernis

Som un problema o part de la solució?

Últimament són moltes les acusacions que rep el sector agrari i ramader amb relació a les emissions de gasos d’efecte hivernacle que produeixen les nostres activitats. Els primers afectats, en molts casos, de les conseqüències del canvi climàtic som els mateixos pagesos i ramaders en forma d’inundacions, focs, gelades, pedregades, ventades o sequera.

L’informe de l’IPCC de les Nacions Unides diu “els processos agrícoles, silvícoles i d’una altra índole produeixen un 23% del total dels GEI”, dades que no corresponen al sector agrari i ramader; segons les dades oficials publicades per la Comissió Europea del 2017 amb relació a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic (CMNUCC) el conjunt de l’Agricultura i Ramaderia Europea representa el 8,72% del total de gasos d’efecte hivernacle (GEI).

A Catalunya segons l’oficina del canvi climàtic d’emissions amb dades presentades pel Ministeri de Transició Ecològica, el que ens diuen és que el sector Agrícola i Ramader és responsable de l’11% dels GEH.

Està clar que el nostre sector contribueix en la producció d’emissions de GEH; ara, estem molt lluny de les que produeixen els sectors Energètic, Industrial i del Transport, només en el cas de Catalunya sumen el 74% del Total d’emissions de GEH.

El sector Agrícola i Ramader “som part de la solució del problema??” segons l’informe de l’IPCC de l’ONU “els processos naturals de la terra absorbeixen 1/3 del CO2 provocat pels combustibles fòssils i la indústria”, altres estudis publicats per “Sciencie of the total Environment (2019)” diuen que la captura de CO₂ de les terres agrícoles i ramaderes pot ser tres vegades superior a les emissions produïdes per la pròpia ramaderia que utilitza aquestes terres.

Per tant necessitem cultius i plantacions agrícoles,a l’ igual que la ramaderia per aconseguir l’equilibri del medi, utilitzant una Bioeconomía circular que faci que la producció d’aliments sigui Segura i Sostenible en la Mitigació del Canvi Climàtic, també en la Sostenibilitat del propi sector, mantenint la gent al territori.

Apostant per aquest model, el sector Agrícola i Ramader no som un problema. Som part de la solució.

 

Jaume Bernis

Sectorial d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Esquerra Republicana