Empresa

Les TIC, un motor econòmic de futur per al nostre teixit empresarial

Pere Sadurní
Pere Sadurní

Si ens fixem en els indicadors econòmics i empresarials del nostre país, en el 2018 les empreses del món de les TIC ja donen feina a 106.000 persones amb unes 16.000 empreses, representant el 3,6% de la població ocupada, superant sectors claus com l’automoció i les finances. Aquestes dades poden donar diferents lectures de com va anant l’economia productiva del nostre entorn i també com a reflex de cap on gira el món de la indústria i els serveis.

També si mirem un altre indicador important com és el nombre d’empreses noves creades o start-ups, durant el 2019 a Catalunya, aquesta activitat va créixer un 15% arribant a la xifra de 15.000 empreses on la majoria eren del sector tecnològic i amb una important inversió estrangera. Si ajuntem aquestes dades, queda força evident cap on s’han de potenciar i fer esforços per facilitar encara més la creació d’empreses del món de la tecnologia, sense oblidar també d’altres amb molt futur com el de la biomedicina i la química.

Als instituts de FP i a les universitats del país, tal com es va mostrant, hi tenim molt potencial i talent que s’ha d’anar canalitzant sobretot ara que hi ha un canvi de paradigma tecnològic irreversible i no es pot deixar perdre l’empenta que això representa per continuar assegurant-nos un lloc en el món de l’empresa moderna i amb futur emprenedor de les TIC. En això, el Govern del nostre país ha de continuar sembrant en promoure l'emprenedoria TIC i en formació dels nostres joves que són la base d’un motor econòmic tant important de futur, perquè si hi ha futur per la nostra economia també ho tindrem més fàcil a l’hora de fer la nostra República amb èxit.

 

Pere Sadurní

Secretari de la sectorial d’Empresa, Indústria i Serveis

empresa@esquerra.cat