Treball Autònoms i Economia Social

El salari mínim espanyol continua molt per sota del salari català de referència

Antoni Garcia Estevan
Antoni Garcia Estevan

A finals de gener s’ha pactat el nou salari mínim interprofessional a Espanya entre els agents del mercat de treball (govern, sindicats i patronal). La quantia del mateix serà pel 2020 de 950 euros mensuals (13.300 euros bruts anuals).

Al desembre de 2019 els departaments de Vicepresidència i d’Economia i el de Treball, Afers Socials i Famílies van realitzar un estudi sobre el salari mínim de referència a Catalunya.

Aquest treball constata la diferència quantitativa entre el salari mínim necessari per dur una vida justa d’acord amb les recomanacions del Parlament Català i Europeu i el Comitè Europeu de les Regions, segons les quals el salari mínim ha de representar, com a poc, el 60% del salari mitjà o medià del territori.

L’estudi fixa el salari mínim de referència a Catalunya en 1.239,50 euros mensuals (17.533 anuals) agafant el 60% del salari mitjà o en 1.060,10 euros (14.841,50 anuals) si agafem com a referència el 60% de la mediana salarial (el valor que estaria al mig de la taula amb tots els salaris ordenats de menor a major).

Tenint en compte que la patronal valorava aquest acord com un “mal menor” i que no estan disposats a pactar una modificació de l’actual legislació laboral si surten perjudicats revertint els efectes de les reformes laborals del PP ... i també del PSOE, no queda gaire marge per l’optimisme.

Confiem que aviat sigui un fet l’anunci del Govern espanyol en la línia que els convenis sectorials tornin a prevaldre sobre els convenis d’empresa. Això tornaria a enpoderar la negociació col·lectiva i que el salari de referència català sigui un objectiu a les meses de negociació sectorials del nostre país.


 

Antoni Garcia Estevan

President de la sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social

treball@esquerra.cat