Política Econòmica

Catalunya, preparada per a la reconstrucció

Albert Castellanos
Albert Castellanos

Aquest dimarts el Govern va presentar i aprovar Pla de reactivació econòmica i protecció social. Una feina intensa que va començar amb l’aprovació de l’Acord de Govern el 2 de maig que constituïa la “Comissió per a l’Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social” (CORECO). Aquesta Comissió ha estat treballant intensament durant 2 mesos i mig per presentar, d’una banda, mesures de caràcter urgent per pal·liar la crisi, com d’altra banda, per l’elaboració del pla per la reactivació econòmica que vàrem presentar ahir.

La CORECO s’ha reunit setmanalment per fer un monitoratge i una coordinació de la resposta del Govern: diagnosi conjunta de la situació, seguiment de l’evolució d’indicadors, d’una banda els econòmics i d’altra banda les mesures preses pel Govern. En aquest sentit, s’han dut a terme 142 actuacions (entre convocatòries d’ajut, línies de finançament, mesures fiscals, etc), algunes de les quals, preferentment les de caràcter més transversal, estan destacades a la web “Activem Catalunya”.

Tanmateix, l’objectiu principal de la CORECO era elaborar el Pla per a la reactivació econòmica i la protecció social. Una estratègia que planifica la inversió pública més gran de la història de Catalunya, amb més de 31.700 M€ d’inversió amb projectes que comencen aquest mateix 2020 i que fins el 2032 serviran per implementar 20 projectes transformadors que s’han d’erigir com els pilars d’una Catalunya que deixi enrere tota forma de desigualtat i ofereixi qualitat de vida a tothom.

Aquest pla està vertebrat per l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i alineat amb els dos plans europeus centrals per a la recuperació econòmica i social -el Pacte Verd Europeu (European Green Deal) i l’Estratègia Digital Europea (Digital Europe).

En el marc de la CORECO s’han establert quatre eixos estratègics (Economia per la vida, digitalització, transició ecològica i societat del coneixement) i un eix transversal que serveixen per estructurar una resposta àgil, efectiva i transversal a la crisi social i econòmica derivada de la COVID-19. Dintre d’aquests eixos s’hi han inclòs el 20 projectes transformadors que s’han esmentat abans i que s’han nodrit de les discussions que han tingut lloc en els grups de treball en els quals s’ha organitzat l’activitat de la CORECO i que han comptat amb la participació d’agents externs a la Generalitat.

Salvar vides i protegir la ciutadania de la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia. Aquests han estat els objectius del Govern des de que va esclatar la crisi de la COVID-19, i ara si suma l’inici de la fase de reactivació. Tres fases simultànies, no consecutives, que avancen en paral·lel ja que és evident que l’emergència sanitària i socioeconòmica malauradament encara no ha finalitzat. La diferència, però, és que l’etapa iniciada amb aquest pla no respon a les urgències del dia a dia, no té un caràcter reactiu, sinó que sorgeix d’una vocació inequívocament constructiva.

La presentació del nostre pla ha coincidit temporalment amb l’Acord a nivell europeu. Malgrat que l’acord assolit no arriba a l’ambició dels plantejaments inicials, és una molt bona notícia. Els líders europeus han acordat un paquet de 1.824.300 M€ d’euros; que combina el pressupost comunitari o Marc Financer Pluriennal (MFP) amb 1.074.300 M€, i el Pla de recuperació o Next Generation EU (NGEU) amb 750.000 M€. Sota els principis de bona governança, els estats membres han de preparar plans nacionals de recuperació i resiliència per al 2021-2023. Aquests plans han de ser consistents amb les recomanacions específiques per país i contribuir a les transicions digital i verda. Els plans han d’impulsar l’ocupació i reforçar la resiliència social i econòmica dels països. I per això avui us puc dir que Catalunya esta preparada. Nosaltres ja tenim la feina feta per presentar el nostre pla a Europa.

 

Albert Castellanos

President de la sectorial de Política Econòmica i Financera

economia@esquerra.cat

 

*Article publicat al blog de l'Albert Castellanos