Societat digital

El model TIC republicà

Sergi Marcén
Sergi Marcén

El progrés tecnològic és un dels aspectes determinants del creixement econòmic a llarg termini. Durant la crisi de la COVID-19 les eines digitals han permès reduir l’abast de l’aturada de l’activitat econòmica. El canvi que la revolució digital està suposant per a la societat i l’economia és de gran magnitud i complexitat, cal que es consolidin i s’ampliïn els avenços fets. Així ho ha posat de manifest també la Comissió Europea, que ha establert la transició digital com un dels pilars de la recuperació europea.

La plena digitalització de la societat catalana, en tots els seus àmbits, ha de ser un objectiu de país per poder aprofitar tot el potencial social, econòmic i democràtic que ofereix l’era digital. La innovació digital esdevé, avui en dia, una condició bàsica per la competitivitat i un motor de progrés econòmic. La crisi de la COVID-19 ha accelerat molts canvis que s’estaven produint, entre els quals la digitalització de tots els sectors econòmics, obrint noves oportunitats i fent més eficients moltes activitats econòmiques.

El model TIC que Esquerra Republicana de Catalunya volem desenvolupar durant la propera legislatura pivota sobre tres eixos principals: l’apoderament dels ciutadans en l’ús de les tecnologies de la informació mitjançant programes de formació; la lluita contra l’escletxa digital a Catalunya, desplegant a tot el territori infraestructura de fibra òptica i millorant les xarxes de telefonia mòbil; i la recuperació econòmica del país, potenciant l’ús de les eines digitals a les empreses al mateix temps que crearem les condicions necessàries per enfortir i fer més potent el sector digital a Catalunya.

Un model TIC obert, pensat i desenvolupat en igualtat per dones i homes compromesos amb el país, conscients dels moments històrics que viu i viurem, i dels reptes de futur que té plantejats la ciutadania dels Països Catalans. Un pla elaborat tant pel sector tecnològic, com pels ciutadans i les empreses, i també, com no pot ser d’un altre manera, pel món local, ja que és un actor fonamental en el desplegament d’infraestructures digitals. Un pla desenvolupat per persones valentes amb sentit de servei públic, que gestionen la despesa publica honestament, justa i eficaçment, fent que no sigui contrària als interessos generals del nostre país.

El model TIC d’Esquerra Republicana de Catalunya és un pla de xoc de primer nivell, dotat amb recursos econòmics, plans de desenvolupament industrial, modernització de l’administració pública i apoderament del ciutadà. Un pla amb una clara estratègia per la recuperació econòmica, obert a la col·laboració de tots, on posarem la potència de la tecnologia al servei de la democràcia, de la cohesió social i del creixement econòmic, situant al ciutadà en el centre del cercle de la innovació tecnològica.

 

Sergi Marcén i López

@sergimarcen

societatinformacio@esquerra.cat